Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Almost Lover (FULL 36/36 Tập)

Bộ phim "Ai Cũng Biết Em Yêu Anh" kể về ba người bạn thân thiết, Hà Tiếu Nhiên, Tiêu Thượng Kỳ và Trần Phi Nhi, và cuộc hành trình của họ trong tình bạn, tình yêu và sự trưởng thành. Tiếu Nhiên yêu Thượng Kỳ từ lâu, nhưng cô luôn giữ kín tình cảm này để bảo vệ tình bạn của họ. Thượng Kỳ không biết điều này và phát triển tình cảm với Phi Nhi.

Mặc cho những khó khăn và hiểu lầm, sau nhiều năm xa cách, Tiếu Nhiên và Thượng Kỳ gặp lại nhau. Thượng Kỳ nhận ra tình cảm của mình dành cho Tiếu Nhiên và họ cùng trải qua những thăng trầm để cuối cùng hiểu rằng tình bạn có thể trở thành tình yêu đích thực.

Phim thể hiện sự phức tạp của tình bạn và tình yêu trong quá trình trưởng thành, và cũng nhấn mạnh giá trị quý báu của những mối quan hệ đích thực trong cuộc sống.

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh Vietsub, Thuyết minh

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 1

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 2

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 3

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 4

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 5

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 6

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 7

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 8

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 9

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 10

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 11

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 12

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 13

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 14

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 15

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 16

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 17

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 18

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 19

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 20

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 21

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 22

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 23

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 24

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 25

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 26

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 27

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 28

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 29

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 30

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 31

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 32

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 33

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 34

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 35

Xem Phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh - Tập 36 (Tập cuối)

Review trọn bộ phim Ai Cũng Biết Em Yêu Anh chi tiết

 

Saigon Uniform Đồng Phục Trang Anh