Xem Phim Bánh Xe Thời Gian - The Wheel of Time Phần 1, 2 (16/16 Tập)

"Bánh Xe Thời Gian" (The Wheel Of Time) là một bộ phim giả tưởng lấy bối cảnh từ thời khắc ban đầu của vũ trụ, nơi Đấng Tạo Hóa tạo ra thế giới và Bánh Xe Thời Gian, biểu tượng của sự sống và quyết định Khuôn mẫu của từng thời đại. Bánh Xe Thời Gian được duy trì bởi 7 Nan Hoa, sử dụng năng lượng One Power từ True Source, chia thành saidin (đàn ông) và saidar (phụ nữ), và các Aes Sedai, người có khả năng điều khiển ma thuật, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng này.

Moiraine Damodred là một thành viên của Aes Sedai và tin rằng một người trẻ tuổi được gọi là "Dragon Reborn" có thể là người cứu thế giới hoặc đem lại sự hủy hoại. Câu chuyện tiếp tục xoay quanh một nhóm nhân vật trẻ tuổi, bao gồm Rand al'Thor, Perrin Aybara, Mat Cauthon, Egwene Al'Vere, và cuộc phiêu lưu của họ.

Bên cạnh việc theo dõi cuộc hành trình của nhóm nhân vật, bộ phim khám phá sâu vào thế giới phức tạp này, từ thời khắc sáng tạo đến sự phát triển của Bánh Xe Thời Gian qua các thời đại. Nó cũng tập trung vào cuộc sống và vai trò của các Aes Sedai trong duy trì sự cân bằng của sức mạnh trong thế giới này.

"Bánh Xe Thời Gian" không chỉ là một bộ phim giả tưởng, mà còn là một tác phẩm đầy tri thức về quyền lực, sự cân bằng giữa nam và nữ, và cuộc chiến đấu vì sự tồn vong của thế giới, nơi sức mạnh siêu nhiên và con người đối đầu.

Xem Phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) Phần 1 Vietsub

Xem Phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) - Tập 1

Xem Phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) - Tập 2

Xem Phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) - Tập 3

Xem Phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) - Tập 4

Xem Phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) - Tập 5

Xem Phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) - Tập 6

Xem Phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) - Tập 7

Xem Phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) - Tập 8 (Tập cuối)

Xem Phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) Phần 2 Vietsub

Xem Phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) - Tập 1

Xem Phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) - Tập 2

Xem Phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) - Tập 3

Xem Phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) - Tập 4

Xem Phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) - Tập 5

Xem Phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) - Tập 6

Xem Phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) - Tập 7

Xem Phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) - Tập 8 (Tập cuối)

Review trọn bộ phim Bánh Xe Thời Gian (The Wheel Of Time) chi tiết

 

Saigon Uniform