Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục (FULL Trọn Bộ 40/40 Tập)

"Bộ phim "Cửu Thần Phong Vân Lục" kể về cuộc hành trình của Dương Thần, một cháu trai của gia đình Dương phủ, người phải đối mặt với sự chế nhạo và coi thường của người trong tộc vì thiếu hiểu biết về đạo hồn. Tình hình gia đình trở nên nguy cấp khi phải đối mặt với sự áp đặt của người khác trong tộc. Tuy nhiên, khi Dương Thần thức tỉnh sức mạnh đạo hồn và khí linh Hoàng Vũ, anh quyết định bảo vệ gia đình và chống lại sự áp đặt.

Anh rời bỏ Dương phủ và bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm thuốc bổ đạo hồn mạnh mẽ trong núi U Vân. Trên đường đi, anh đối mặt với nhiều thử thách và phải chiến đấu với các thế lực trong võ lâm. Anh cũng phát triển kỹ năng đạo hồn và tìm kiếm sự hướng dẫn từ các thầy thuốc tài năng.

Cuối cùng, Dương Thần phá giải âm mưu, bảo vệ gia đình và tự khẳng định giá trị của mình. Bộ phim truyền tải thông điệp về sự kiên định, quyết tâm và lòng can đảm của Dương Thần trước những khó khăn, cũng như giá trị của việc bảo vệ người thân yêu và không bao giờ khuất phục."

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục Vietsub 2023

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 1

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 2

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 3

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 4

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 5

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 6

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 7

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 8

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 9

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 10

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 11

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 12

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 13

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 14

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 15

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 16

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 17

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 18

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 19

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 20

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 21

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 22

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 23

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 24

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 25

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 26

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 27

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 28

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 29

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 30

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 31

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 32

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 33

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 34

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 35

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 36

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 37

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 38

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 39

Xem Phim Cửu Thần Phong Vân Lục - Tập 40 (Tập cuối)

Review trọn bộ phim Cửu Thần Phong Vân Lục chi tiết

 

Saigon Uniform