Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon Phần 1,2,3,4,5,6

"Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon" là một bộ phim đầy hài hước và cảm động, tái hiện lại quá trình trưởng thành của Sheldon Cooper, một nhân vật tài năng trong "The Big Bang Theory". Bước vào thế giới của Sheldon, người xem sẽ được chứng kiến những tình huống dở khóc dở cười và những khoảnh khắc đầy ấm áp trong gia đình Cooper.

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon Phần 1 Vietsub

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 1

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 2

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 3

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 4

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 5

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 6

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 7

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 8

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 9

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 10

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 11

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 12

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 13

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 14

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 15

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 16

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 17

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 18

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 19

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 20

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 21

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 22 (Tập cuối)

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon Phần 2 Vietsub

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 1

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 2

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 3

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 4

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 5

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 6

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 7

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 8

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 9

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 10

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 11

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 12

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 13

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 14

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 15

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 16

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 17

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 18

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 19

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 20

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 21

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 22 (Tập cuối)

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon Phần 3 Vietsub

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 1

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 2

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 3

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 4

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 5

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 6

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 7

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 8

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 9

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 10

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 11

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 12

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 13

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 14

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 15

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 16

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 17

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 18

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 19

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 20

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 21

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 22 (Tập cuối)

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon Phần 4 Vietsub

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 1

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 2

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 3

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 4

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 5

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 6

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 7

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 8

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 9

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 10

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 11

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 12

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 13

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 14

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 15

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 16

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 17

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 18 (Tập cuối)

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 19

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 20

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 21 (Tập cuối)

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon Phần 5 Vietsub

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 1

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 2

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 3

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 4

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 5

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 6

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 7

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 8

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 9

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 10

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 11

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 12

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 13

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 14

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 15

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 16

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 17

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 18

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 19

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 20

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 21

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 22 (Tập cuối)

Review trọn bộ phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon chi tiết

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon Phần 6 Vietsub

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 1

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 2

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 3

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 4

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 5

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 6

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 7

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 8

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 9

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 10

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 11

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 12

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 13

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 14

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 15

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 16

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 17

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 18

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 19

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 20

Xem Phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Tập 21 (Tập cuối)

Tóm tắt nội dung chính của bộ phim Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon

"Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon" là một bộ phim truyền hình hài hước và lôi cuốn, là một phần của vũ trụ "The Big Bang Theory". Phim kể về cuộc sống của Sheldon Cooper khi còn là một đứa trẻ thông minh và đầy kỳ quái tại thị trấn Medford, Texas, vào những năm 1980. 

Tại đây, Sheldon (do Iain Armitage thủ vai) được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy hài hước. Gia đình của Sheldon gồm bố George (do Lance Barber thủ vai), mẹ Mary (do Zoe Perry thủ vai), chị gái cận kề Georgie (do Montana Jordan thủ vai), và em gái dễ thương Missy (do Raegan Revord thủ vai).

Với tài năng thiên bẩm, anh thường xuyên gây ra sự bất đồng quan điểm với mọi người trong gia đình và cả trường học. Không chỉ là một học sinh xuất sắc, Sheldon còn có những đặc điểm độc đáo như ám ảnh về sạch sẽ, sợ vi khuẩn và thái độ bình tĩnh khi đối mặt khó khăn.

Với cái đầu luôn đầy ý tưởng và thái độ ham học hỏi, Sheldon thường đặt ra những câu hỏi kỳ cục và đôi khi làm mọi người xung quanh cảm thấy bối rối. Nhưng cũng chính sự khác biệt này tạo nên sự thu hút và độc đáo của Sheldon.

Mặc dù có nhiều đặc điểm khái niệm của một người thiên tài, nhưng Sheldon cũng phải đối mặt với sự không thể tránh khỏi của cuộc sống. Cậu cũng tìm hiểu về thế giới xung quanh, nhưng đôi khi phải đối mặt với sự thất vọng và những thất bại nhỏ nhoi. Tuy nhiên, Sheldon không bao giờ từ bỏ, và sự khao khát học hỏi không ngừng của Sheldon là điều thú vị trong cuộc hành trình này.

Bên cạnh đó, bố mẹ của anh phải đối mặt với việc nuôi dạy một đứa con có trí tuệ vượt trội và đặc biệt trong khi vẫn giữ cho anh có một tuổi thơ hạnh phúc và cân bằng. Gia đình Cooper là nơi mà mỗi thành viên đều có sự đóng góp to lớn vào quá trình phát triển của Sheldon. Mỗi tập phim đều mang đến những bài học nhẹ nhàng về tình yêu và sự hỗ trợ gia đình.

"Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon" là một câu chuyện hài hước và đầy cảm xúc về việc trưởng thành, tình bạn và gia đình. Bộ phim mang đến cho khán giả cơ hội nhìn vào quá khứ của một trong những nhân vật hấp dẫn nhất trong lịch sử truyền hình và thể hiện rằng cuộc sống và tình yêu đều có thể đầy màu sắc, ngay cả khi bạn là một thiên tài.

Saigon Uniform