TẢI Bản đồ hành chính Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh khổ lớn 2023

TẢI File PDF CAD Bản đồ hành chính Huyện Thuận Thành khổ lớn (58M)

Bản đồ Huyện Thuận Thành hay bản đồ hành chính các xã tại Huyện Thuận Thành, giúp bạn tra cứu thông tin về vị trí tiếp giáp, ranh giới, địa hình thuộc địa bàn khu vực này.

Chúng tôi BANDOVIETNAM.COM.VN tổng hợp thông tin bản đồ quy hoạch và điều kiện kinh tế của khu vực Huyện Thuận Thành tại tỉnh Bắc Ninh mới nhất năm 2023. Hi vọng những thông tin này sẽ hữu ích đến bạn.

Giới thiệu vị trí địa lý Huyện Thuận Thành

Nằm ở phía nam của tỉnh Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành có diện tích đất tự nhiên 117,3 km² chia làm 18 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Hồ và 17 xã: An Bình, Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Gia Đông, Hà Mãn, Hoài Thượng, Mão Điền, Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Ninh Xá, Song Hồ, Song Liễu, Thanh Khương, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm.

+ Tiếp giáp địa lý: Huyện Thuận Thành nằm ở phía nam tỉnh Bắc Ninh, cách thành phố Bắc Ninh 15 km về phía nam, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 30 km và có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Gia Bình và huyện Lương Tài
  • Phía tây giáp huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
  • Phía nam giáp huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên và huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
  • Phía bắc giáp huyện Tiên Du và huyện Quế Võ.

+ Diện tích và dân số: Tổng diện tích đất tự nhiên của Huyện Thuận Thành là 117,3 km², dân số năm 2020 khoảng 175.688 người. Mật độ dân số đạt 1.491 người/km².

Bản đồ hành chính Huyện Thuận Thành mới nhất

Bản đồ hành chính Huyện Thuận Thành mới nhất

Thông tin cơ bản Huyện Thuận Thành tại tỉnh Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành là một vùng đất cổ, là một trong những cái nôi của dân tộc Việt có cách đây khoảng 3.500 năm. Năm 187-226, chùa Dâu được xây dựng. Năm 580, thiền sư Ấn Độ Tì-ni-đa-lưu-chi đến tu ở chùa Dâu và truyền bá Thiền tông, khai sáng phái Thiền Tì-ni-đa-lưu-chi. Thời Bắc thuộc: quận trị của quận Giao Chỉ đặt tại thành Luy Lâu, nay thuộc Thuận Thành. Năm 966: Lý Khuê giữ Siêu Loại (nay ở Thuận Thành) làm một trong 12 sứ quân. Đời vua Trần Thánh Tông: chùa Bút Tháp được xây dựng.

Đầu thế kỷ 19, thời nhà Nguyễn, huyện Thuận Thành ngày nay là những phần đất thuộc các tổng Đình Tổ, Liễu Lâm, Thượng Mão, Lạc Thổ, Mỹ Tự,... của huyện Siêu Loại và tổng Cổ Biện của huyện Gia Lâm thuộc phủ Thuận An, xứ Kinh Bắc (sau là tỉnh Bắc Ninh). Một số xã ngày nay tương đương với các xã thời nhà Nguyễn, như sau: Đại Đồng (Đại Đồng Thành), Đình Tổ tổng Đình Tổ; Đại Tự (Thanh Khương), Công Hà (Hà Mãn), Mãn Xá (Hà Mãn) tổng Mỹ Tự; Mão Điền (quê hương đất học) tổng Thượng Mão; Liễu Lâm, Liễu Khê (Song Liễu) tổng Liễu Lâm; Doãn Xá (Xuân Lâm) tổng Cổ Biện; Lạc Thổ (thị trấn Hồ, Song Hồ).

Sau năm 1945, bỏ cấp phủ, gọi chung là huyện, huyện Thuận Thành có 22 xã: Bắc Hồ, Chiến Thắng, Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Đông Côi, Đức Thắng, Gia Định, Hà Mãn, Hạnh Phúc, Hoài Đức, Mão Điền, Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Quyết Định, Song Liễu, Thuận Đức, Thượng Mão, Trạm Lộ, Trí Quả, Tú Hồ, Xuân Lâm.

Ngày 20 tháng 4 năm 1961, các xã Đức Thắng (Dương Xá), Chiến Thắng (Dương Quang) của huyện Thuận Thành cùng với huyện Gia Lâm và một số xã của các huyện Từ Sơn, Tiên Du (đều thuộc tỉnh Bắc Ninh) được sáp nhập về Hà Nội.

Ngày 9 tháng 2 năm 1966, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 34-NV về việc hợp nhất một số xã của huyện Thuận Thành. Theo đó, 2 xã Bắc Hồ và Tú Hồ được hợp nhất thành 1 xã lấy tên là xã Song Hồ; hợp nhất 2 xã Gia Định và Đông Côi thành 1 xã lấy tên là xã Gia Đông; hợp nhất 2 xã Hoài Đức và Thượng Mão thành 1 xã lấy tên là xã Hoài Thượng; hợp nhất 2 xã Quyết Định và Thuận Đức thành 1 xã lấy tên là xã Ninh Xá.

Năm 1970, xã Hạnh Phúc đổi tên là xã Thanh Khương.

Ngày 1 tháng 8 năm 1980, chuyển xã An Bình (gồm 4 làng) của huyện Gia Lương về huyện Thuận Thành quản lý.

Ngày 18 tháng 2 năm 1997, thành lập thị trấn Hồ - thị trấn huyện lị của huyện Thuận Thành trên cơ sở 261,45 ha diện tích tự nhiên và 4.988 người của xã Song Hồ; 223,36 ha diện tích tự nhiên và 3.009 người của xã Gia Đông.

Huyện Thuận Thành có 1 thị trấn Hồ và 17 xã như hiện nay.

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1710/QĐ-BXD công nhận đô thị Hồ mở rộng (đô thị Thuận Thành, gồm toàn bộ 1 thị trấn và 17 xã thuộc huyện Thuận Thành) đạt tiêu chí đô thị loại IV. Trong đó:

Khu vực nội thị gồm thị trấn Hồ và 9 xã: An Bình, Gia Đông, Song Hồ, Ninh Xá, Trạm Lộ, Thanh Khương, Hà Mãn, Trí Quả, Xuân Lâm.

Khu vực ngoại thị gồm 8 xã: Hoài Thượng, Mão Điền, Nguyệt Đức, Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, Song Liễu, Đại Đồng Thành, Đình Tổ.

Saigon Uniform