TẢI Bản đồ hành chính huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khổ lớn 2023

TẢI Bản đồ hành chính huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khổ lớn 2023

Bản đồ Tân Uyên hay bản đồ hành chính các xã và thị trấn tại huyện Bắc Tân Uyên, giúp bạn tra cứu thông tin về vị trí tiếp giáp, ranh giới, địa hình thuộc địa bàn khu vực Bắc Tân Uyên.

Chúng tôi BANDOVIETNAM.COM.VN tổng hợp thông tin quy hoạch huyện Bắc Tân Uyên từ nguồn Internet uy tín, được cập nhật mới năm 2023.

Vị trí huyện Bắc Tân Uyên ở trên bản đồ Bình Dương
Vị trí  huyện Bắc Tân Uyên ở trên bản đồ Bình Dương

Sơ lược về huyện Bắc Tân Uyên 

Huyện Bắc Tân Uyên được tách từ huyện Tân Uyên (Nay là thị xã Tân Uyên) theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương vào năm 2013, trên cơ sở 10 xã còn lại của huyện Tân Uyên cũ là: Tân Bình, Tân Định, Tân Lập, Tân Mỹ, Tân Thành, Bình Mỹ, Đất Cuốc, Hiếu Liêm, Lạc An, Thường Tân.

Huyện Bắc Tân Uyên có diện tích đất tự nhiên 400,88 km², chia làm 10 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 2 thị trấn và 8 xã.

+ Vị trí: Bắc Tân Uyên nằm ở phía đông của tỉnh Bình Dương, được thành lập vào ngày 29/12/2013 theo Nghị định số 136/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiếp giáp địa lý: 

 • Phía đông và phía nam huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
 • Phía tây giáp thị xã Bến Cát
 • Phía tây nam giáp thị xã Tân Uyên
 • Phía bắc giáp huyện Phú Giáo
 • Phía tây bắc giáp huyện Bàu Bàng.
Bản đồ Bắc Tân Uyên ở vệ tinh
Bản đồ Bắc Tân Uyên ở vệ tinh

+ Diện tích và dân số: Tổng diện tích đất tự nhiên của Bắc Tân Uyên 400,88 km², dân số năm 2019 khoảng 66.656 người. Trong đó, ở Thành thị có 6.203 người; ở Nông thôn có 60.453 người, mật độ dân số đạt 166 người/km². 

+ Đơn vị hành chính: Tính đến thời điểm năm 2023, Huyện Bắc Tân Uyên có 10 đơn vị hành chính, gồm 2 thị trấn: Tân Thành (huyện lỵ), Tân Bình và 8 xã: Bình Mỹ, Đất Cuốc, Hiếu Liêm, Lạc An, Tân Định, Tân Lập, Tân Mỹ, Thường Tân.

Ngày 11 tháng 7 năm 2018, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH14, chuyển xã Tân Thành thành thị trấn Tân Thành - thị trấn huyện lỵ huyện Bắc Tân Uyên.

Bản đồ Bắc Tân Uyên ở trên nền tảng Open Street Map
Bản đồ Bắc Tân Uyên ở trên nền tảng Open Street Map

Bản đồ hành chính Bắc Tân Uyên khổ lớn

PHÓNG TO

Bản đồ hành chính Bắc Tân Uyên năm 2022
Bản đồ hành chính Bắc Tân Uyên năm 2023

Thông tin quy hoạch huyện Bắc Tân Uyên mới nhất

Tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Mở rộng Khu trung tâm huyện Bắc Tân Uyên tại xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên với quy mô 544,43ha; đáp ứng quy mô dân số khoảng 50.000 người, gắn kết với Khu trung tâm hành chính – tái định cư huyện Bắc Tân Uyên quy mô 50,99ha.

I. Khu trung tâm hành chính - tái định cư huyện Bắc Tân Uyên

Tên đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính - tái định cư huyện Bắc Tân Uyên.

 •  Quy mô: 509.946,83 m2 .
 •  Địa điểm: Ấp 5, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định phê duyệt: số 118/QĐ-UBND ngày 26/1/2015 của UBND huyện.

II. Mở rộng khu trung tâm huyện Bắc Tân Uyên

Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Mở rộng khu trung tâm huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

 • Quy mô: 595,42 ha, gồm:
 • Diện tích Trung tâm hành chính - tái định cư huyện Bắc Tân Uyên: 50,99 ha.
 • Diện tích Mở rộng khu trung tâm Bắc Tân Uyên: 544,43 ha.
 • Địa điểm: Xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định phê duyệt: số 177/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Bình Dương.

III. Khu Dân cư – Tái định cư xã Lạc An

Tên đồ án: Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư, tái định cư xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

 • Quy mô: đang cập nhật
 • Quy mô diện tích khu lập quy hoạch đã được phê duyệt: 86.451 m2.
 • Quy mô diện tích khu lập điều chỉnh quy hoạch lần này: 85.978,52m2

(Diện tích lập điều chỉnh quy hoạch giảm 472,48 m2 do thực tế diện tích của thực địa đo đạc lần này).
Địa điểm: Ấp 3, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Quyết định phê duyệt: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND huyện.

IV. Khu dân cư Ấp 4 (giai đoạn 1)

Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ấp 4 (giai đoạn 1), xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương.

 • Quy mô: 478.735 m2.
 • Địa điểm: Ấp 4, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định phê duyệt: Số 1690/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND huyện

V. Khu dân cư Suối Tre (giai đoạn 1)

Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Suối Tre (giai đoạn 1), xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương.

 • Quy mô: 324.632 m2.
 • Địa điểm: Ấp Suối Tre, xã Vĩnh Tân và Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định phê duyệt: Số 1689/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND huyện.

VI. Khu dân cư Tái định cư Tân Mỹ

Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

 • Quy mô: 14.783m².
 • Địa điểm: Ấp 2, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
 •  Quyết định phê duyệt: Số 1733/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND huyện.

VII. Quy hoạch 10 xã nông thôn mới

1. Xã Tân Thành

Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2013 đến năm 2020.

 • Quy mô: 2.713,05m².
 • Quyết định phê duyệt: Số 1860/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND huyện.

2. Xã Đất Cuốc

Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, Quy mô khoảng 3.114,36m2, theo uyết định phê duyệt: Số 1861/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND huyện.

3. Xã Tân Bình

Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2013 đến năm 2020, quy mô khoảng 2.890,86m2, theo quyết định phê duyệt: Số 1862/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND huyện.

4. Xã Hiếu Liêm

Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đến năm 2020, quy mô khoảng 4.560,26m2, theo uyết định phê duyệt: Số 2301/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện.

5. Xã Tân Lập

Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2013 đến năm 2020, quy mô dự án khoảng 2.784,71m² tại địa điểm toàn bộ địa giới hành chánh xã Tân Lập, theo quyết định phê duyệt: Số 818/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND huyện.

6. Xã Lạc An

Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Lạc An, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đầu năm 2015, định hướng đến năm 2020.

 • Quy mô: 3.526,23m2
 • Địa điểm: 05 ấp, bao gồm: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp Giáp Lạc .
 • Quyết định phê duyệt: Số 11175/QĐ-UBND ngày 07/112012 của UBND huyện Tân Uyên.

7. Xã Tân Mỹ

Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đầu năm 2015, định hướng đến năm 2020.

 • Quy mô: 4.055,55m2
 • Địa điểm: 07 ấp, bao gồm: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp Xóm Đèn, ấp Bưng Lương, ấp Giáp Lạc, ấp Vườn Vũ .
 • Quyết định phê duyệt: Số 13754/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND huyện Tân Uyên.

8. Xã Tân Định

Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Tân Định, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đầu năm 2015, định hướng đến năm 2020.

 •  Quy mô: 8.559,27m².
 •  Địa điểm: Toàn bộ địa giới hành chánh xã Tân Lập.
 • Quyết định phê duyệt: Số 13566/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND huyện Tân Uyên.

9. Xã Bình Mỹ

Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Bình Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đầu năm 2015, định hướng đến năm 2020.

 • Quy mô:  5.637,86m2.
 • Địa điểm: 05 ấp, bao gồm: ấp Bình Cơ, ấp Mỹ Đức, ấp Chòi Dúng, ấp Bào Gốc, ấp Đồng Sặc.
 • Quyết định phê duyệt: Số 13565/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND huyện Tân Uyên.

10. Xã Thường Tân

Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2013 đến năm 2020, với quy mô khoảng 2.245,52m2

Thông tin quy hoạch Bắc Tân Uyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070

Theo Quyết định 3907/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070

1. Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070.

2. Phạm vi lập quy hoạch, thời hạn lập quy hoạch và dân số:

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với diện tích là 40.030,8 ha bao gồm 10 đơn vị hành chính là: Thị trấn Tân Thành; các xã Tân Bình, Tân Lập, Đất Cuốc, Tân Định, Hiếu Liêm, Lạc An, Thường Tân, Tân Mỹ, Bình Mỹ, với tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp huyện Phú Giáo và huyện Bàu Bàng.

+ Phía Nam giáp thị xã Tân Uyên và sông Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

+ Phía Đông giáp sông Đồng Nai và sông Bé (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

+ Phía Tây giáp thị xã Bến Cát.

– Thời gian lập quy hoạch: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2040, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2070.

– Quy mô dân số: Dự báo đến năm 2030 khoảng 250.000 người, đến năm 2040 khoảng 300.000 người.

3. Quan điểm và mục tiêu:

– Cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

– Cụ thể hóa mục tiêu xây dựng các huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, trong đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 huyện Bắc Tân Uyên hoàn thành cơ bản tiêu chí huyện nông thôn mới trên cơ sở khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh sẵn có, tiến tới đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

– Cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế – xã hội huyện Bắc Tân Uyên.

– Quy hoạch Bắc Tân Uyên theo các tiêu chí của huyện nông thôn mới nhằm xác định thực trạng và mục tiêu phấn đấu từng bước hoàn thiện các tiêu chí theo quy định.

– Nghiên cứu định hướng phát triển không gian vùng huyện, phân vùng kinh tế, hệ thống điểm dân cư đô thị và nông thôn, bố trí cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội của Huyện đề ra trong mối quan hệ với Vùng tỉnh và các khu vực xung quanh.

– Làm cơ sở để triển khai các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, xác định các dự án ưu tiên đầu tư, phát triển đô thị; quản lý đô thị và các khu vực dân cư nông thôn, khu vực phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch,.v.v… và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành đảm bảo sự phát triển hài hòa, đồng bộ.

4. Tính chất, chức năng, vai trò:

– Tính chất: Huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2030 được xác định là Nông nghiệp – Công nghiệp, đến năm 2040 được xác định là Nông nghiệp – Công nghiệp – Đô thị, đến 2050 được xác định là đô thị phát triển bền vững.

– Chức năng: Vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng của tỉnh, trong đó nông nghiệp ứng dụng công nghệ đóng vai trò chủ lực. Vùng sản xuất công nghiệp mới của khu vực phía Bắc tỉnh với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu vực sản xuất dọc theo các tuyến đường cấp vùng.

– Vai trò: Là huyện thuộc khu vực phía Bắc là khu vực phát triển nông nghiệp chủ đạo của tỉnh. Đồng thời trên địa bàn huyện có 02 đô thị vệ tinh quan trọng của tỉnh là Tân Thành và Tân Bình, cùng với các đô thị vệ tinh ở phía Bắc tỉnh Bình Dương hình thành nên chuỗi các đô thị vệ tinh tạo động lực phát triển cho khu vực phía Bắc.

Saigon Uniform