Xem Phim Đấu La Đại Lục (FULL Trọn Bộ 263/263 Tập)

Bộ phim "Đấu La Đại Lục" là một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính và hấp dẫn trong một thế giới huyền bí. Câu chuyện diễn ra tại Đấu La Đại Lục, nơi con người có khả năng thức tỉnh hồn lực - một dạng siêu năng lực đặc biệt. Nhân vật chính là Đường Tam, một cậu bé mồ côi mẹ và sống cùng phụ thân say xỉn, trưởng thành và trở thành một cường giả. Hành trình của Đường Tam là việc tìm hiểu về nguồn gốc cái chết của mẹ và chiến đấu để phụ giúp phụ thân trả thù Bỉ Bỉ Đông.

Xem Phim Đấu La Đại Lục Vietsub, Thuyết minh 2023

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 1

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 2

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 3

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 4

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 5

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 6

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 7

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 8

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 9

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 10

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 11

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 12

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 13

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 14

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 15

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 16

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 17

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 18

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 19

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 20

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 21

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 22

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 23

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 24

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 25

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 26

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 27

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 28

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 29

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 30

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 31

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 32

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 33

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 34

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 35

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 36

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 37

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 38

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 39

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 40

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 41

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 42

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 43

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 44

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 45

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 46

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 47

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 48

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 49

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 50

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 51

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 52

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 53

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 54

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 55

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 56

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 57

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 58

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 59

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 60

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 61

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 62

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 63

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 64

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 65

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 66

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 67

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 68

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 69

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 70

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 71

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 72

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 73

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 74

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 75

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 76

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 77

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 78

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 79

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 80

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 81

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 82

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 83

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 84

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 85

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 86

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 87

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 88

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 89

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 90

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 91

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 92

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 93

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 94

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 95

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 96

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 97

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 98

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 99

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 100

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 101

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 102

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 103

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 104

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 105

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 106

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 107

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 108

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 109

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 110

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 111

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 112

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 113

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 114

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 115

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 116

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 117

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 118

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 119

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 120

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 121

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 122

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 123

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 124

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 125

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 126

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 127

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 128

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 129

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 130

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 131

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 132

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 133

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 134

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 135

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 136

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 137

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 138

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 139

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 140

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 141

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 142

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 143

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 144

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 145

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 146

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 147

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 148

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 149

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 150

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 151

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 152

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 153

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 154

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 155

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 156

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 157

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 158

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 159

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 160

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 161

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 162

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 163

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 164

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 165

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 166

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 167

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 168

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 169

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 170

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 171

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 172

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 173

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 174

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 175

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 176

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 177

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 178

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 179

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 180

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 181

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 182

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 183

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 184

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 185

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 186

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 187

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 188

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 189

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 190

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 191

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 192

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 193

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 194

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 195

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 196

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 197

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 198

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 199

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 200

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 201

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 202

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 203

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 204

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 205

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 206

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 207

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 208

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 209

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 210

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 211

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 212

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 213

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 214

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 215

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 216

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 217

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 218

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 219

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 220

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 221

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 222

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 223

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 224

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 225

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 226

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 227

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 228

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 229

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 230

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 231

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 232

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 233

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 234

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 235

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 236

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 237

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 238

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 239

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 240

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 241

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 242

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 243

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 244

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 245

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 246

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 247

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 248

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 249

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 250

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 251

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 252

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 253

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 254

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 255

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 256

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 257

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 258

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 259

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 260

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 261

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 262

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Tập 263 (Tập cuối)

Review trọn bộ phim Đấu La Đại Lục chi tiết

Tóm tắt nội dung chính của bộ phim Đấu La Đại Lục

Trên đường đi, Đường Tam gặp gỡ Tiểu Vũ và họ trở thành anh em ruột. Cùng với những đồng đội khác, nhóm bạn của Đường Tam vượt qua những thử thách và đối đầu với các thế lực tà ác trong Đấu La Đại Lục. Bên cạnh yếu tố hành động và chiến đấu, phim cũng mang đến những tình tiết lãng mạn và tình cảm. Mối quan hệ phức tạp và tình yêu trong phim làm nổi bật khía cạnh nhân văn và tâm lý của các nhân vật.

Phim "Đấu La Đại Lục" nhận được đánh giá tích cực từ khán giả. Thế giới huyền bí và tưởng tượng trong phim được xây dựng tinh vi và logic, tạo nên một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính. Cốt truyện phức tạp và đa chiều, diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên, hiệu ứng hình ảnh và kỹ xảo ấn tượng, cùng với yếu tố tình cảm và nhân văn đã tạo nên một bộ phim đặc sắc, mang đến trải nghiệm phiêu lưu đa chiều và đáng xem.

Saigon Uniform