Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2030

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thủ Dầu Một, được cập nhật mới các công trình dân dụng, cơ quan, các dự án khu dân cư đô thị, khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, giáo dục trên địa bàn TP Thủ Dầu Một

Theo công văn 1185/UBND-KT ngày 15/06/202 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc chấp thuận chủ trương lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã kết hộp với các Phòng, ban ngành của thành phố, Uỷ ban nhân dân 14 phường, đơn vị tư vấn việc triển khai thực hiện, đến nay đã hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thủ Dầu Một.

Do vậy, Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một chỉ đạo Phòng Văn Hoà - Thông tin công khai trên cổng thông tin điện tử Thành phố Thủ Dầu Một để lấy ý kiến nhân dân, nội dung khai lấy ý kiến bao gồm

- Các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021;

- Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong năm 2021

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thủ Dầu Một (tỷ lệ 1/10000)

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất thành phố Thủ Dầu Một năm 2021

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất thành phố Thủ Dầu Một năm 2021
Click vào phóng to

Các chi tiêu sử dụng đất năm 2021 tại TP Thủ Dầu Một 

Xem thêm: Bản đồ hành chính Thành phố Thủ Dầu Một

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2030

PHÓNG TO
 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2030