TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Biên Hoà đến năm 2030

LINK TẢI FILE Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Biên Hoà đến năm 2030 (58M)

Chúng tôi cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Biên Hoà đến năm 2030. Bạn có thể phóng to, hay tải về thuận tiện trong việc tra cứu bản đồ quy hoạch trên địa bàn Thành phố Biên Hoà tại tỉnh Đồng Nai chi tiết nhất.

Phạm vi quy hoạch Thành phố Biên Hoà, TP Đồng Nai

Biên Hòa được coi là thành phố công nghiệp của tỉnh Đồng Nai. Thành phố là đô thị loại I, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là thành phố thuộc tỉnh đông dân nhất cả nước, tương đương 2 thành phố trực thuộc trung ương là Đà Nẵng và Cần Thơ.

Dựa trên bản đồ quy hoạch thành phố Biên Hòa, thành phố nằm ở phía Tây tỉnh Đồng Nai, có vị trí:

 • Phía Đông tiếp giáp Trảng Bom;
 • Phía Tây tiếp giáp TP Dĩ An và TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;
 • Phía Nam tiếp giáp Long Thành và TP. Thủ Đức;
 • Phía Bắc tiếp giáp huyện Vĩnh Cửu.

Thành phố Biên Hòa có 30 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 29 phường: An Bình, An Hòa, Quang Vinh, Quyết Thắng, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Phước, Tân Biên, Tân Hạnh, Bình Đa, Bửu Hòa, Bửu Long, Hiệp Hòa, Hóa An, Hòa Bình, Hố Nai, Long Bình, Long Bình Tân, Phước Tân, Tân Hòa, Tân Hiệp, Tân Mai, Tân Phong, Tân Tiến, Tân Vạn, Thanh Bình, Thống Nhất, Trảng Dài, Trung Dũng và Long Hưng.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Biên Hoà đến năm 2030

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3730/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Biên Hòa, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 7.529,80 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 18.832,22 ha.
 • Đất ở đô th: 25.199,96 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm kế hoạch 2023 của thành phố Biên Hòa, bao gồm::

 • Đất nông nghiệp: 330,48 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 401,79 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của thành phố là:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 234,86 ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 123,51 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của thành phố Biên Hòa được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố.

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: Ngày 11/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Biên Hòa.

Theo Điều 1 của Quyết định số 89/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của thành phố Biên Hòa được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:

Đất nông nghiệp 4.923,22 ha,
Đất phi nông nghiệp 21.438,80 ha,
Đất chưa sử dụng: 0 ha.

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch theo hồ sơ địa chính, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 6.548,42 ha
 • Chuyển đổ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 308,86 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-203, thành phố Biên Hòa.

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có một phần diện tích được quy hoạch các phường trung tâm như Long Bình, Tân Phong, Tân Hòa đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất của thành phố Biên Hòa được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn

Tài liệu kèm theo:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Biên hòa

BẢNG ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TP BIÊN HÒA CHI TIẾT ĐẾN NĂM 2030

1. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-an-binh-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Binh, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường An Bình, Biên Hòa: (⇩ Download)

2. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Đa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-binh-da-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Đa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Bình Đa, Biên Hòa: (⇩ Download)

3. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-buu-hoa-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Bình Đa, Biên Hòa: (⇩ Download)

4. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hòa Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-hoa-binh-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hòa Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Hòa Bình, Biên Hòa: (⇩ Download)

5. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quang Vinh, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-quang-vinh-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quang Vinh, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Quang Vinh, Biên Hòa: (⇩ Download)

6. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quyết Thắng, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-quyet-thang-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quyết Thắng, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Quyết Thắng, Biên Hòa: (⇩ Download)

7. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hiệp, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tam-hiep-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hiệp, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tam Hiệp, Biên Hòa: (⇩ Download)

8. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tam-hoa-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tam Hòa, Biên Hòa: (⇩ Download)

9. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hố Nai, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-ho-nai-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hố Nai, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Hố Nai, Biên Hòa: (⇩ Download)

10. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Biên, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tan-bien-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Biên Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Biên, Biên Hòa: (⇩ Download)

11. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hạnh, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tan-hanh-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hạnh, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Hạnh, Biên Hòa: (⇩ Download)

12. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-long-binh-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Long Bình, Biên Hòa: (⇩ Download)

13. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hiệp, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tan-hiep-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hiệp, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Hiệp, Biên Hòa: (⇩ Download)

14. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tan-hoa-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Hòa, Biên Hòa: (⇩ Download)

15. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Mai, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tan-mai-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Mai, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Mai, Biên Hòa: (⇩ Download)

16. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tan-phong-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Phong, Biên Hòa: (⇩ Download)

17. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vạn, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tan-van-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vạn, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Vạn, Biên Hòa: (⇩ Download)

18. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trung Dũng, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-trung-dung-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trung Dũng, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Trung Dũng, Biên Hòa: (⇩ Download)

19. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-thanh-binh-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Thanh Bình, Biên Hòa: (⇩ Download)

20. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Tiến, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tan-tien-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Tiến, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tân Tiến, Biên Hòa: (⇩ Download)

21. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hóa An, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-hoa-an-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hóa An, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Hóa An, Biên Hòa: (⇩ Download)

22. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-long-binh-tan-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Long Bình Tân, Biên Hòa: (⇩ Download)

23. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-an-hoa-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường An Hòa, Biên Hòa: (⇩ Download)

24. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trảng Dài, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-trang-dai-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trảng Dài, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Trảng Dài, Biên Hòa: (⇩ Download)

25. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hiệp Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-hiep-hoa-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hiệp Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Hiệp Hòa, Biên Hòa: (⇩ Download)

26. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Long, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-buu-long-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Long, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Bửu Long, Biên Hòa: (⇩ Download)

27. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-thong-nhat-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Thống Nhất, Biên Hòa: (⇩ Download)

28. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Phước, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tam-phuoc-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Phước, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Tam Phước, Biên Hòa: (⇩ Download)

29. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Phước Tân, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-phuoc-tan-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Phước Tân, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch phường Phước Tân, Biên Hòa: (⇩ Download)

30. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Hưng, Tp Biên Hòa đến năm 2030

quy-hoach-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-xa-long-hung-tp-bien-hoa
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Hưng, Tp Biên Hòa đến năm 2030

>>> Xem file bảng đồ quy hoạch xã Long Hưng, Biên Hòa: (⇩ Download)

Thông tin quy hoạch Thành phố Biên Hoà tại tỉnh Đồng Nai mới nhất 

Phân vùng phát triển TP. Biên Hòa đến năm 2030

Theo 2362/QĐ-UBND, đã phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo bản đồ quy hoạch thành phố Biên Hòa, định hướng phân vùng phát triển thành phố đến năm 2030, cụ thể:

 • Vùng phát triển đô thị khu vực Bắc Biên Hòa và khu vực Nam Biên Hòa;
 • Vùng phát triển công nghiệp;
 • Vùng cảnh quan không gian xanh, không gian mở, mặt nước;
 • Vùng quân sự.

Quy hoạch sử dụng đất của thành phố Biên Hòa

Quy hoạch sử dụng đất các địa bàn trên thành phố chưa có bản đồ quy hoạch phân khu, có thể tham khảo dựa theo bản đồ quy hoạch thành phố Biên Hòa đến năm 2030 đã được UBND thành phố công bố vào năm 2020.

Theo thông tin quy hoạch TP Biên Hòa sẽ có 5 vị trí quy hoạch được điều chỉnh:

 • Điều chỉnh hướng tuyến trục sinh thái đoạn qua phường Long Bình Tân;
 • Mở rộng cảng Đồng Nai, dự án trung tâm kho bãi, dự án cụm kho xăng dầu và khí hóa lỏng tại phường Long Bình Tân;
 • Điều chỉnh tạo quỹ đất đầu tư xây dựng tuyến hương lộ 2 nối dài;
 • Điều chỉnh chức năng quy hoạch đất ở dự án mật độ thấp kết hợp thương mại dịch vụ và công viên cây xanh tại xã Hiệp Hòa.

Quy hoạch giao thông của thành phố Biên Hòa

Quy hoạch giao thông cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch thành phố Biên Hòa đến năm 2030. Các tuyến giao thông trên địa bàn TP Biên Hòa kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh như:

 • Tuyến QL1A;
 • Tuyến QL15;
 • Tuyến QL51;
 • Tuyến tỉnh 16;
 • Tuyến đường sắt Bắc Nam.

Ngoài ra, Biên Hòa còn có một số đường đang được hoàn chỉnh, với các đường tỉnh, huyện, đường liên xã được mở rộng và nhựa hóa, bê tông hóa. Trong giai đoạn 2021-2030, cũng sẽ đầu tư xây dựng và mở rộng một số tuyến đường mới.

Mở rộng 4 Khu công nghiệp tại TP Biên Hòa

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt thì TP.Biên Hòa sẽ tiếp tục tiến hành mở rộng 4 khu công nghiệp là Tam Phước, Amata, Giang Điền, Hố Nai giai đoạn 2. Trong đó, có 2 khu công nghiệp Giang Điền và Hố Nai thuộc địa bàn H.Trảng Bom, nhưng diện tích mở rộng giai đoạn 2 thuộc TP.Biên Hòa.

Đất khu công nghiệp TP.Biên Hòa được duyệt là gần 1,8 ngàn ha, năm 2022 đề xuất tăng thêm gần 800ha, cao hơn khoảng 151ha so với quy hoạch được duyệt. Sở dĩ đất quy hoạch cho khu công nghiệp của TP.Biên Hòa cao hơn quy hoạch được duyệt là do chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và điểm công nghiệp Tân Hiệp chưa thực hiện được nên vẫn tính trong chỉ tiêu hiện trạng đất công nghiệp.

Bản đồ quy hoạch thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030
Bản đồ quy hoạch thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030

Cách tra cứu thông tin quy hoạch Thành phố Biên Hoà, tỉnh  Nai

Đối với cư dân tại huyện Phú Giáo các nhà đầu tư đặc biệt giới đầu tư bất động sản thì việc nắm bắt thông tin quy hoạch luôn được quan tâm. Vậy để tra cứu thông tin quy hoạch TP Biên Hoà có những cách nào? 

Cách 1: Tra cứu thông tin đất trực tiếp tại xã, phường

Tra cứu thông tin đất trực tiếp tại xã phường được biết đến là một trong những cách phổ biến. Với cách tra cứu này người dân không cần phải chuẩn bị bất kỳ một loại giấy tờ nào. Có tìm kiếm được thông tin quy hoạch TP Biên Hoà hay không chủ yếu dựa vào sự may mắn và khéo léo trong giao tiếp.

Tìm kiếm thông tin trực tiếp tại xã phường
Tìm kiếm thông tin trực tiếp tại xã phường

Tra cứu thông tin đất trực tiếp tại xã phường người dân hãy gặp trực tiếp cán bộ quản lý phòng ban liên quan để xin thông tin quy hoạch. Thế nhưng không phải ai cũng sẽ được cung cấp thông tin quy hoạch. Vì trên thực tế thông tin quy hoạch lộ ra dẫn đến sự biến động không nhỏ đối với thị trường bất động.

Khi có thông tin quy hoạch chính xác, người dân sẽ tăng giá tự do, tách thửa phân lô bán đất ào ạt. Nhiều trường hợp đất trong diện quy hoạch vẫn được bán với mức giá hấp dẫn. Việc làm trên ảnh hưởng không nhỏ đến những người có nhu cầu mua bán đất thực sự. Đặc biệt, công tác quản lý cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cách 2: Tra cứu thông tin trực tiếp tại văn phòng đăng ký đất đai

Tại Văn phòng đăng ký đất đai người dân có thể xin thông tin trích lục về đất. Đương nhiên ở phần thông tin trích lục sẽ có thông tin quy hoạch về đất chính xác. Thế nhưng cách này chỉ áp dụng với chủ sở hữu đất. Bởi để xin được thông tin trích lục người dân sẽ phải chuẩn bị hồ sơ. 

Tra cứu thông tin tại Văn phòng đăng ký đất

Hồ sơ bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ có liên quan, số chứng minh hoặc số thẻ căn cước,…  Đối với người mua đất, chỉ có thể xin trích lục khi chủ sở hữu đất trợ giúp. Tuy nhiên đối với những thông tin quy không có lợi cho bất động sản thì chủ sở hữu sẽ không sẵn lòng giúp bạn xin trích lục thông tin đất. 

Thêm vào đó, cách này chỉ áp dụng cho những người có đất ở địa phương. Do vậy có thể thấy rằng cách tra cứu thông tin quy hoạch đất trực tiếp tại xã phường và văn phòng đất đai không khả quan và hiệu quả. Vậy tại sao người dân không thử cách khác, đó chính là tra cứu trực tuyến.

Cách 3: Tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến

Tra cứu thông tin quy hoạch TP Biên Hoà, người dân có thể sử dụng cách tra cứu trực tuyến. Các ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến đã xuất hiện một vài năm trở lại đây. Dựa trên những nền tảng công nghệ hàng đầu, ứng dụng hoàn toàn cho phép người dùng tìm kiếm thông tin quy hoạch tại nhà.

Tìm kiếm thông tin bằng tra cứu trực tuyến

Hay nói đơn giản và ngắn gọn hơn, tra cứu trực tuyến là quá trình tìm kiếm thông tin quy hoạch thông qua ứng dụng có sẵn bằng một thiết bị có kết nối internet như điện thoại, máy tính. Người dân không cần phải di chuyển hay đến bất kỳ một địa điểm nào để tìm kiếm thông tin. Thay vào đó, dù bạn ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể tìm kiếm thông tin.

Hiện nay, có rất nhiều trang cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch quận 2 mà người dân có thể thông qua đó nắm bắt thông tin. Ví dụ quyhoach.hanoi.vn, thanhxuan.hanoi.gov.vn, bất động sản INVERT,… Trong đó, Invert được biết đến là ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch TP Biên Hoà nói chung và thông tin quy hoạch nói riêng được nhiều người ưu ái sử dụng nhất. Vậy bạn đã biết gì về ứng dụng này.


Bản đồ quy hoạch Biên Hòa 2030
Tra cứu quy hoạch Biên Hòa
Quy hoạch Biên Hòa 2022
bản đồ quy hoạch sử dụng đất đồng nai 2021-2030
Mở rộng thành phố Biên Hòa
Quy hoạch sử dụng đất thành phố Biên Hòa 2030
Bản đồ quy hoạch Đồng Nai mới nhất
Bản đồ quy hoạch xã Phước Tân Biên Hòa

Saigon Uniform