TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Gia Bình đến năm 2030

Tải File Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Huyện Gia Bình Đến Năm 2030 PDF CAD (58M)

Chúng tôi cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Gia Bình đến năm 2030. Bạn có thể phóng to, hay tải về thuận tiện trong việc tra cứu bản đồ quy hoạch trên địa bàn Huyện Gia Bình thuộc tỉnh Bắc Ninh chi tiết nhất.

Phạm vi quy hoạch Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Huyện Gia Bình có diện tích đất 107,6 km² nằm ở phía đông tỉnh Bắc Ninh và có vị trí địa lý:

 • Phía bắc giáp huyện Quế Võ với ranh giới là sông Đuống
 • Phía đông giáp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương với ranh giới là sông Thái Bình (đoạn sông này còn được gọi là sông Lục Đầu, sông Phả Lại...)
 • Phía nam giáp huyện Lương Tài
 • Phía tây giáp huyện Thuận Thành.

Huyện Gia Bình có 14 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Gia Bình và 13 xã: Bình Dương, Cao Đức, Đại Bái, Đại Lai, Đông Cứu, Giang Sơn, Lãng Ngâm, Nhân Thắng, Quỳnh Phú, Song Giang, Thái Bảo, Vạn Ninh, Xuân Lai.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Gia Bình đến năm 2030

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Ngày 23/03/2023, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Gia Bình.

Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Gia Bình với diện tích đất nông nghiệp là 6.188,68 ha; đất phi nông nghiệp là 4.539,87 ha; Đất chưa sử dụng: 30,47 ha.

Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 huyện Gia Bình với tổng diện tích đất nông nghiệp là 175,09 ha; đất phi nông nghiệp là 25,23 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 huyện Gia Bình gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 175,68 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 8,20 ha;

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Gia Bình.

Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian vùng Gia Bình – Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn 2050
Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian vùng Gia Bình – Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn 2050

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Gia Bình được quy hoạch là: 10.759,02 ha. Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất đến năm 2030 gồm: Đất nông nghiệp: 4.430,53 ha; Đất phi nông nghiệp: 6.328,49 ha; Đất chưa sử dụng: 0 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2030: Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 2.221,00 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 13,74 ha;Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 47,93 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong thời kỳ 2021-2030, huyện Gia Bình, gồm: Đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp là 26,62 ha; Đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp là 3,92 ha.

Trong thời kỳ quy hoạch, huyện Gia Bình sẽ đưa một số dự án có sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 gồm 660 công trình, diện tích 2.555,23 ha vào thực hiện. Trong đó: Đăng ký mới có 329 công trình với diện tích là 1.175,55 ha; Chuyển tiếp từ quy hoạch đã được phê duyệt là 331 công trình với diện tích là 1.379,68 ha.

UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt để phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Gia Bình có hiệu lực từ ngày ký.

Vị trí các khu đất đưa vào sử dụng đất đến 2030 huyện Gia Bình được xác định bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến 2030; Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Gia Bình .

Tài liệu kèm theo:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Gia Bình đến năm 2030

PHÓNG TO

Xem thêm: Bản đồ hành chính Huyện Gia Bình (Bắc Ninh) mới nhất

Thông tin quy hoạch Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Quy hoạch chung tại huyện Gia Bình

Mới đây, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định V/v phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đại Lai, huyện Gia Bình. Theo đó quy hoạch xã Đại Lai được tỉnh Bắc Ninh phê duyệt theo quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 19/06/2019.

Cùng thời gian đó, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng ban hành Quyết định điều chỉnh quy hoạch Đồ án quy hoạch Gia Bình này được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt bằng quyết định 624/QĐ-UBND ngày 25/12/2020.

Theo đó, nội dung điều chỉnh quy hoạch huyện Gia Bình được UBND tỉnh Bắc Ninh công bố dưới đây.

Phạm vi, ranh giới nghiên cứu quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính huyện Gia Bình trong tổng thể vùng tỉnh Bắc Ninh với phạm vi nghiên cứu là 10.759,02 ha.

Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian vùng Gia Bình – Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn 2050
Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian vùng Gia Bình – Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn 2050

Theo bản đồ quy hoạch phát triển không gian vùng Gia Bình bên trên, ta sẽ thấy huyện Gia Bình trong tương lai bên cạnh một đô thị duy nhất hiện tại là thị trấn Gia Bình thì còn có thêm đô thị Nhân Thắng & đô thị Cao Đức. Huyện Gia Bình cũng sẽ có hai khu công nghiệp là Khu công nghiệp Gia Bình I (cạnh thị trấn Gia Bình) & Khu công nghiệp Gia Bình II (cạnh QL 17, qua cầu Bình Than là ra QL 18 kết nối rất thuận tiện).

Quy hoạch huyện Gia Bình được xác định với tính chất là khu vực phát triển nông nghiệp áp dụng khoa học công nghệ cao của vùng Nam sông Đuống. Là khu vược phát triển công nghiệp, thương mại dục vụ của khu vực Nam sông Đuống.

Theo quy hoạch đô thị Gia Bình, Thị trấn Gia Bình sẽ được mở rộng cùng xã Đông Cứu với diện tích khoảng 11,05 km2. Quy mô dân số đến 2025 khoảng 20.000 người, đến 2035 khoảng 35.000 người. Tính chất quy hoạch được xác định là đô thị huyện lỵ trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, trung tâm văn hóa thể dục thể thao của huyện Gia Bình.

Ngày 23/8/2021 UBND huyện Gia Bình ban hành quyết định số 780/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Song Giang, huyện Gia Bình.

Theo quyết định, phạm vi điều chỉnh quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới địa chính xã Song Giang, được giới hạn như sau: Phía Đông giáp xã Xuân Lai, Đại Lai; Phía Bắc giáp huyện Quế Võ; Phía Nam giáp xã Đông Cứu; Phía Tây giáp xã Giang Sơn.

Thời hạn lập quy hoạch: Quy hoạch chung xây dựng xã Song Giang được lập cho giai đoạn đến năm 2030. Dự kiến đến năm 2030: 8.394 người (tỷ lệ tăng dân số 1,3%).

Mục tiêu điều chỉnh nhằm cụ thể hoá quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của huyện Gia Bình nói riêng và của tỉnh Bắc Ninh nói chung, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội gắn với quá trình hiện đại hoá nông thôn về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Song Giang, huyện Gia Bình
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Song Giang, huyện Gia Bình

Mới đây, Ngày 28/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 467/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Cao Đức, huyện Gia Bình đến năm 2045.

Phạm vi lập quy hoạch Quy hoạch chung đô thị Cao Đức gồm toàn bộ ranh giới hành chính xã Cao Đức, cụ thể như sau: Phía bắc giáp xã Đức Long, huyện Quế Võ; Phía nam giáp xã An Thịnh, huyện Lương Tài; Phía đông giáp sông Đuống (ranh giới giữa tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương); Phía tây giáp xã Vạn Ninh và xã Bình Dương, huyện Gia Bình.

Quy mô: Quy mô diện tích khoảng 1.146,9 ha; Quy mô dân số:

 • Dân số hiện trạng: Khoảng 5.600 người.
 • Dân số dự báo đến năm 2025 khoảng 6.000 – 6.300 người, đến năm 2035 khoảng 7.500 – 9.500 người, đến năm 2045 khoảng 10.000 – 12.000 người (quy mô dân số sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập đồ án quy hoạch).

Mục tiêu: Quy hoạch chung đô thị Cao Đức đáp ứng các tiêu chí đô thị loại V, làm cơ sở quy hoạch xây dựng, nâng cấp đô thị theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, đảm bảo tiêu chuẩn thị trấn theo quy định của Nghị quyết 1210/16/UBTVQH13 và 1211/16/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tính chất, chức năng: Là đô thị dịch vụ và du lịch tâm linh.

Những yêu cầu về nội dung trong đồ án: Yêu cầu cập nhật các nội dung về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, các khu chức năng, khu vực phát triển đô thị theo QHV tỉnh Bắc Ninh, QHV huyện Gia Bình và định hướng Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030; chỉ tiêu quy hoạch yêu cầu đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, chỉ tiêu đất dân dụng bình quân toàn đô thị đảm bảo từ 70-100m2/người, chỉ tiêu đất đơn vị ở bình quân toàn đô thị từ 45-55m2/người, đảm bảo tiêu chí đô thị loại V và đáp ứng tiêu chuẩn thị trấn theo Nghị quyết 1210/16/UBTVQH13 và 1211/16/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quy hoạch về sử dụng đất huyện Gia Bình

Phương án sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, dựa trên bản đồ quy hoạch huyện Gia Bình có tổng DT đất tự nhiên của huyện Gia Bình là 10.759,02 ha.

Những chỉ tiêu SDĐ theo loại đất đến năm 2030 gồm:

 • Đất nông nghiệp: 4.430,53 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 6.328,49 ha
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Diện tích chuyển mục đích SDĐ gồm có:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất PNN là 2.221,00 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất NN là 13,74 ha.
 • Chuyển đất PNN không phải là đất ở sang đất ở là 47,93 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong GĐ 2021 – 2030

 • Cho các mục đích nông nghiệp là 26,62 ha.
 • Cho các mục đích phi nông nghiệp là 3,92 ha.

Danh mục dự án có SDĐ giai đoạn 2021 – 2030 gồm 660 công trình, DT 2.555,23 ha. Trong đó, đăng ký mới có 329 công trình với DT là 1.175,55 ha.

Chuyển tiếp từ quy hoạch được phê duyệt là 331 công trình với diện tích là 1.379,68 ha.

Quy hoạch phát triển giao thông huyện Gia Bình

Quy hoạch mở rộng, nâng cấp và XD mới hệ thống các tuyến đường giao thông từ QL đến đường huyện, các tuyến đường trục chính đô thị được thể hiện trên bản đồ quy hoạch huyện Gia Bình:

 • Quy hoạch mới tuyến đường tránh QL17 kết nối từ huyện Thuận Thành qua huyện Gia Bình
 • Tuyến đường tỉnh qua địa bàn huyện Gia Bình kết nối giao thông với trung tâm đô thị Bắc Ninh và với các vùng lân cận, gồm các tuyến ĐT279, ĐT280, ĐT282B, ĐT284, ĐT285, ĐT285B.
 • Hệ thống các tuyến đường huyện, có tính chất liên khu vực nối các khu vực đô thị, các khu vực nông thôn với mạng lưới đường tỉnh, đường QL xung quanh.
 • Giao thông đường thủy chủ yếu khai thác tuyến vận tải, du lịch đường thủy trên Sông Đuống, phát triển cảng Thái Bảo, cảng Cao Đức,…
Bản đồ quy hoạch huyện Gia Bình, Bắc Ninh đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch huyện Gia Bình, Bắc Ninh đến năm 2030

Saigon Uniform Đồng Phục Trang Anh