TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Hải Hậu đến năm 2030

Tải File Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Huyện Hải Hậu Đến Năm 2030 PDF CAD (62M)

Chúng tôi cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Hải Hậu năm 2030. Bạn có thể phóng to, hay tải về thuận tiện trong việc tra cứu bản đồ quy hoạch trên địa bàn Huyện Hải Hậu thuộc tỉnh Nam Định chi tiết nhất.

Phạm vi quy hoạch Huyện Hải Hậu

Huyện Hải Hậu có diện tích đất 230,22 km² nằm ở phía đông nam tỉnh Nam Định và có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Giao Thủy
  • Phía bắc giáp huyện Xuân Trường
  • Phía tây giáp huyện Trực Ninh và huyện Nghĩa Hưng
  • Phía nam giáp Biển Đông.

Huyện Hải Hậu có 34 đơn vị hành chính, gồm 3 thị trấn: Yên Định (huyện lỵ), Cồn, Thịnh Long và 31 xã: Hải An, Hải Anh, Hải Bắc, Hải Châu, Hải Chính, Hải Cường, Hải Đông, Hải Đường, Hải Giang, Hải Hà, Hải Hòa, Hải Hưng, Hải Lộc, Hải Long, Hải Lý, Hải Minh, Hải Nam, Hải Ninh, Hải Phong, Hải Phú, Hải Phúc, Hải Phương, Hải Quang, Hải Sơn, Hải Tân, Hải Tây, Hải Thanh, Hải Triều, Hải Trung, Hải Vân, Hải Xuân.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Hải Hậu đến năm 2030

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Ngày 4/01/2023, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND và các biểu kèm theo về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Hải Hậu, bao gồm: Đất nông nghiệp: 15.072,39 ha; Đất phi nông nghiệp: 7.542,67 ha; Đất chưa sử dụng: 199,00 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Hải Hậu với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 371,18 ha; Đất phi nông nghiệp: 75,26 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Hải Hậu, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 457,09 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 13,26 ha.

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: Ngày 02/7/2021, UBND tỉnh Nam Ninh ban hành Quyết định số 1397/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu.

Theo quyết định, Diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch của huyện Hải Hậu với tổng diện tích đất tự nhiên là 22.814,06 ha. Trong đó:

  • Đất nông nghiệp: 12.083,72 ha
  • Đất phi nông nghiệp: 10.629,79 ha
  • Đất chưa sử dụng: 100,55 ha

Vị trí và diện tích các khu vực chuyển đất vào quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của huyện Hải Hậu.

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Yên Định, thị trấn Cồn và thị trấn Thịnh Long đến 2030. Do đó, quy hoạch sử dụng đất của thị trấn Yên Định, TT. Cồn và Thịnh Long cũng được xác định theo bản đồ nói trên.

Thị trấn Yên Định là một trong 34 đơn vị hành chính của huyện Hải Hậu, quy hoạch thị trấn Yên định được thực hiện theo Quyết định số 38/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng cảu thị trấn đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Tài liệu kèm theo:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Hải Hậu đến năm 2030

PHÓNG TO

Thông tin quy hoạch Huyện Hải Hậu

Quy hoạch giao thông huyện Hải Hậu

Quy hoạch giao thông huyện Hải Hậu có những tuyến giao thông huyết mạch chạy qua gồm:

  • Tuyến Quốc lộ 21 A
  • Tuyến Quốc lộ 21 B
  • Tuyến Quốc lộ 37

Ngoài ra, những năm gần đây huyện Hải Hậu cũng đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng rất nhiều tuyến đường giao thông liên xã, giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.

Bản đồ quy hoạch huyện Hải Hậu
Quy hoạch thị trấn Yên Định Hải Hậu
Hải Hậu lên thị xã
Bản đồ quy hoạch huyện Xuân Trường
Các dự an tại Hải Hậu Nam Định
Bản đồ quy hoạch xây dựng
Bản đồ địa chính Hải Hậu
Bản đồ quy hoạch huyện Trực Ninh

Saigon Uniform