TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Hàm Thuận Bắc năm 2030

Tải File Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Huyện Hàm Thuận Bắc Đến Năm 2030 PDF CAD (79M)

Chúng tôi cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Hàm Thuận Bắc đến năm 2030. Bạn có thể phóng to, hay tải về thuận tiện trong việc tra cứu bản đồ quy hoạch trên địa bàn Huyện Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình Thuận chi tiết nhất.

Phạm vi quy hoạch Huyện Hàm Thuận Bắc

Huyện Hàm Thuận Bắc có diện tích đất 1.344,5 km², đây là huyện miền núi của tỉnh Bình Thuận và có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Bắc Bình
 • Phía tây giáp huyện Tánh Linh
 • Phía tây nam giáp huyện Hàm Thuận Nam
 • Phía nam giáp thành phố Phan Thiết
 • Phía bắc giáp tỉnh Lâm Đồng.

Huyện Hàm Thuận Bắc chia làm 17 đơn vị hành chính, gồm 2 thị trấn: Ma Lâm (huyện lỵ), Phú Long và 15 xã: Đa Mi, Đông Giang, Đông Tiến, Hàm Chính, Hàm Đức, Hàm Hiệp, Hàm Liêm, Hàm Phú, Hàm Thắng, Hàm Trí, Hồng Liêm, Hồng Sơn, La Dạ, Thuận Hòa, Thuận Minh.

Địa hình của huyện Hàm Thuận Bắc khá đa dạng, chia địa hình của huyện thành 3 dạng chính:

Vùng đồi núi bán sơn địa phía Bắc và phía Tây: Phân bố về phía Tây đường sắt Bắc Nam, bao gồm các xã vùng bán sơn địa, chiếm 76,44% diện tích tự nhiên toàn huyện.

Vùng đồng bằng phù sa ven sông: Bao gồm một số xã nằm dọc theo Quốc lộ 1A và Quốc lộ 28, chiếm 12,39% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện.

Vùng cồn cát biển phía Nam và phía Đông: Phân bố về phía Đông Quốc lộ 1A kéo dài bao gồm các xã Hàm Đức, xã Hồng Sơn và xã Hồng Liêm, chiếm 10,63% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Đây là vùng có cồn cát trắng vàng và đỏ mang tính chất khô hạn nhất của huyện.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Hàm Thuận Bắc đến năm 2030

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: Ngày 06/2/2023, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Hàm Thuận Bắc.

Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hàm Thuận Bắc với diện tích, cơ cấu các loại đất, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp là 123.086,84 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 11.145,99 ha.
 • Đất chưa sử dụng là 115,43 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất tron thời kỳ quy hoạch 2021-2030, bao gồm:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 1.031,12 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.815,42 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 160,23 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích đến năm 2030 của huyện Hàm Thuận Bắc, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 483,90 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 446,97 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hàm Thuận Bắc.

Tài liệu kèm theo:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Hàm Thuận Bắc (mới nhất)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Hàm Thuận Bắc (mới nhất)

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Ma Lâm và thị trấn Phú Long đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Trước đó, tỉnh Bình Thuận cũng đã phê quyệt quy hoạch thị trấn Phú Long. Theo quyết định thị trấn Phú Long được quy hoạch với tính chất Là trung tâm kinh tế, văn hóa, kỹ thuật, dịch vụ thương mại – trung tâm thương mại của huyện Hàm Thuận Bắc và là một bộ phận cấu thành của thành phố Phan Thiết trong tương lai.

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất thị trấn Phú Long

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất thị trấn Phú Long

Thông tin quy hoạch Huyện Hàm Thuận Bắc

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030, vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện. Trên bản đồ quy hoạch có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Ma Lâm và thị trấn Phú Long đến 2030.

Trước đó, tỉnh cũng đã phê duyệt quy hoạch thị trấn Phú Long, với tính chất là trung tâm kinh tế, văn hóa, kỹ thuật, dịch vụ thương mại – TTTM của huyện Hàm Thuận Bắc và một bộ phận cấu thành của thành phố Phan Thiết trong tương lai.

Về diện tích, cơ cấu các loại đất, trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 123,087 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 11,146 ha
 • Đất chưa sử dụng: 115 ha

Quy hoạch về phát triển giao thông của huyện Hàm Thuận Bắc

Trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc có những tuyến đường quan trọng chạy qua được thể hiện trên bản đồ quy hoạch, gồm:

 • Tuyến QL1A
 • Tuyến QL 28
 • Tuyến ĐT 715
 • Tuyến ĐT 22

Ngoài ra, địa bàn huyện còn có nhiều tuyến liên xã, giao thông đô thị đã được UBND huyện Hàm Thuận Bắc và tỉnh đầu tư xây dựng những năm gần đây.

"<yoastmark

Saigon Uniform Đồng Phục Trang Anh