TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Mỹ Lộc đến năm 2030

Tải File Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Huyện Mỹ Lộc Đến Năm 2030 PDF CAD (62M)

Chúng tôi cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Mỹ Lộc đến năm 2030. Bạn có thể phóng to, hay tải về thuận tiện trong việc tra cứu bản đồ quy hoạch trên địa bàn Huyện Mỹ Lộc thuộc tỉnh Nam Định chi tiết nhất.

Phạm vi quy hoạch Huyện Mỹ Lộc

Huyện Mỹ Lộc có diện tích đất 72,7 km² nằm ở phía bắc tỉnh Nam Định và có vị trí địa lý: 

 • Phía bắc giáp huyện Bình Lục và huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
 • Phía tây giáp huyện Vụ Bản
 • Phía đông giáp huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
 • Phía nam giáp Thành phố Nam Định.

Huyện Mỹ Lộc có 11 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Mỹ Lộc và 10 xã: Mỹ Hà, Mỹ Hưng, Mỹ Phúc, Mỹ Tân, Mỹ Thắng, Mỹ Thành, Mỹ Thịnh, Mỹ Thuận, Mỹ Tiến, Mỹ Trung.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Mỹ Lộc đến năm 2030

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Ngày 06/01/2023, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 64/QĐ-UBNDdanh mục và phụ lục kèm theo về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Mỹ Lộc, bao gồm: Đất nông nghiệp: 4.693,20 ha; Đất phi nông nghiệp: 2.751,96 ha; Đất chưa sử dụng: 3,70 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Mỹ Lộc với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 101,46 ha; Đất phi nông nghiệp: 35,20 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Mỹ Lộc, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 152,90 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 5,41 ha.

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: Ngày 13/5/2021, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1001/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Lộc.

Theo quyết định, Diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch đến 2030, huyện Mỹ Lộc với tổng diện tích đất tự nhiên 7.448,87ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 2.658,04 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 4.787,54 ha
 • Đất chưa sử dụng: 3,29

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mỹ Lộc tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mỹ Lộc.

Tài liệu kèm theo:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Mỹ Lộc đến năm 2030

PHÓNG TO 1 PHÓNG TO 2

Thông tin quy hoạch Huyện Mỹ Lộc

Quy hoạch phát triển không gian huyện Mỹ Lộc đến 04/2023

Theo quy hoạch xây dựng vùng huyện Mỹ Lộc đến 2030, tầm nhìn đến 2050 đã xác định đến năm 2030, huyện sẽ sát nhập vào Tp. Nam Định do vậy, đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hoá đạt 100%.

Theo Quyết định 2223/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 hai bên tuyến đường bộ mới Nam Định – Phủ Lý (QL21B – Đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định) đến năm 2025, định hướng phát triển không gian vùng huyện Mỹ Lộc Lộc theo mô hình phát triển đa cực, đa trung tâm. Huyện được phân làm 2 tiểu vùng phát triển không gian:

Theo đó, không gian vùng phía Tây và trung tâm huyện (gồm các xã Mỹ Thắng, Mỹ Hà, Mỹ Thịnh, Mỹ Tiến, Mỹ Thuận, Mỹ Hưng, Mỹ Thành, TT.Mỹ Lộc và một phần xã Mỹ Phúc). Được quy hoạch với 4 cực phát triển:

Sơ đồ định hướng phát triển không gian huyện Mỹ Lộc đến 2030

Cực phía Đông của tiểu vùng: với 3 khu vực phát triển:

 • Khu vực 1: Là khu vực đô thị Mỹ Thắng, tập trung phát triển thương mại – dịch vụ – du lịch.
 • Khu vực 2: Nằm ở phía Đông Bắc của huyện, tiếp giáp với khu du lịch Đền Trần và Tp. Nam Định.
 • Khu vực 3: Bao gồm một phần khu vực dân cư và canh tác nông nghiệp của xã Mỹ Thắng.

Cực phía Nam của tiểu vùng: với 2 khu vực phát triển

 • Khu vực 1: Khu vực xã Mỹ Hưng.
 • Khu vực 2: Bao gồm TT. Mỹ Lộc và phụ cận (thuộc các xã Mỹ Thịnh, Mỹ Thành, Mỹ Hưng)

Cực phía Tây của tiểu vùng: Phát triển trên cơ sở lợi thế vị trí cửa ngõ với tỉnh Hà Nam gồm 2 khu vực:

 • Khu vực 1: Bao gồm Khu công nghiệp Mỹ Thuận và vùng phụ cận thuộc xã Mỹ Thịnh.
 • Khu vực 2: Là khu vực Đô thị Mỹ Thuận.

Cực phía Bắc của tiểu vùng: Là khu vực thuộc các xã Mỹ Hà, Mỹ Tiến,  một phần xã Mỹ Thắng, một phần xã Mỹ Thịnh và một phần xã Mỹ Thuận định hướng phát triển đô thị sinh thái và vui chơi giải trí.

Quy hoạch phát triển đô thị huyện Mỹ Lộc

Theo dự báo, tỷ lệ đô thị hoá trên địa bàn huyện Mỹ Lộc tăng dần và diễn ra khá nhanh trong giai đoạn tiếp theo. Dự báo tỷ lệ đô thị hoá trên địa bàn huyện đến năm 2030 đạt 100%.

 • Hiện tại toàn huyện có 1 đô thị loại V là thị trấn Mỹ Lộc.
 • Giai đoạn đến năm 2020: toàn huyện có 1 đô thị loại V là TT. Mỹ Lộc
 • Giai đoạn 2021-2030: toàn bộ huyện là đô thị.

Quy hoạch đô thị thị trấn Mỹ Lộc đến 2030

Phát triển TT. Mỹ Lộc đảm bảo vị trí, vai trò trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội huyện, đồng thời là đô thị có tính chất dịch vụ – thương mại của huyện và vùng phía Tây Tp.Nam Định. Định hướng phát triển chủ đạo về kinh tế dịch vụ gắn với QL21 và đường Nam Định – Phủ Lý (QL21B).

Quy hoạch đô thị Mỹ Thắng đến 2030

Theo Quy hoạch Phân khu hai bên tuyến đường bộ mới Nam Định – Phủ Lý (QL21B) được xác định quy hoạch như sau:

 • Xây dựng Đô thị Mỹ Thắng thuộc địa phận các xã Mỹ Thắng, Mỹ Phúc, Lộc Hòa và một phần của Tp.Nam Định. Khu vực này có sẵn các cơ sở kinh tế kỹ thuật như các cơ sở kinh tế dịch vụ, cơ quan, trường học dọc theo QL10, có các tuyến giao thông đối ngoại quan trọng của tỉnh và của thành phố như: Đường Nam Định – Phủ Lý (QL21B), QL10, QL38.
 • Tính chất đô thị: Là khu đô thị có tính chất chuyên ngành thương mại – dịch vụ – du lịch.

Quy hoạch Đô thị Mỹ Thuận đến 2030

Theo Quy hoạch Phân khu hai bên tuyến đường bộ mới Nam Định – Phủ Lý (QL21B) được xác định như sau:

 • Xây dựng Đô thị Mỹ Thuận là khu vực thuộc địa phận các xã Mỹ Thịnh, Mỹ Thuận. Khu vực này có lợi thế là QL21, có vị trí kết nối với TL56 – là trục chính của huyện Vụ Bản đi khu di tích Phủ Dầy và thị trấn.Gôi. Đây cũng là khu vực có quỹ đất rộng, giá trị hàng hóa cao, cảnh quan môi trường tốt.
 • Tính chất đô thị: Phát triển đô thị Mỹ Thuận với tính đặc thù là phục vụ cho phát triển công nghiệp dịch vụ tại khu vực.

Quy hoạch phân khu IX.B

Sở xây dựng tỉnh Nam Định phối hợp với UBND huyện Mỹ Lộc vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ, nhân dân trên địa bàn đối với đồ án “Quy hoạch phân khu IX.B phân khu hai bên tuyến đường Nam Định phận tỉnh Nam Định Điều chỉnh quy hoạch Phủ Lý đoạn qua địa Khu vực phía Nam đường Nam Định Lý” tỷ lệ 1/5.000.

Quy mô lập quy hoạch: 2673,9 ha. Phạm vi lập quy hoạch: gồm 06 đơn vị hành chính thuộc huyện Mỹ Lộc bao gồ m toàn bộ ranh giới diện tích tự nhiên xã Mỹ Thành và một phần diện tích tự nhiên của Thị trấn Mỹ Lộc, xã Mỹ Hưng, xã Mỹ Thịnh, xã Mỹ Thuận và xã Mỹ Tiến. Định hướng qui hoạch: Hình thành các trục, mạng lưới giao thông.

Đồ án được nghiên cứu chia thành 04 khu vực chức năng phát triển như sau:

 • Khu 1: Khu đô thị thương mại dịch vụ phía Nam đại  lộ Thiên Trường. Diện tích 325.49 ha.
 • Khu 2: Khu đô thị dịch vụ, công nghiệp, Logistics Mỹ Lộc. Diện tích 966.73 ha.
 • Khu 3: Khu dân cư gắn với sản xuất nông nghiệp phía Nam. Diện tích: 466,13 ha.
 • Khu 4: Khu đô thị công nghiệp cửa ngõ phía Tây. Diện tích  tích: 935.91 ha.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Mỹ Lộc

Khu công nghiệp:

 • Tiếp tục lấp đầy mặt bằng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào sản xuất tại Khu công nghiệp Mỹ Trung.
 • Giai đoạn 2017 – 2020: Đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Mỹ Thuận với quy mô xấp xỉ 200 ha.

Cụm công nghiệp:

Theo quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, đến năm 2020 huyện Mỹ Lộc được quy hoạch 02 cụm công nghiệp với diện tích 58,1 ha:

 • Cụm công nghiệp Mỹ Thắng (34,9 ha)
 • Cụm công nghiệp Mỹ Tân (23,2 ha).

Quy hoạch giao thông huyện Mỹ Lộc

Quốc lộ 21B (Đại lộ Thiên Trường) đoạn từ Nam Định đến Phủ Lý định hướng là đường cao tốc, quy mô 4 làn xe trở lên; đoạn còn lại từ Quán Chuột đến Tân Phong qua xã Mỹ Tân dài 0,8km quy hoạch là đường vành đai 1, quy mô đô thị 6 làn xe.

Các tuyết Quốc lộ 21, Quốc lộ 10, Quốc lộ 38B quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng.

Tuyến tỉnh lộ 486B quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. Quy hoạch mới tuyến tỉnh lộ 485B tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng.

Nâng cấp tuyến đường sắt Bắc Nam hiện hữu đạt tốc độ 80km – 90km/h với tàu khách và 50km – 60km/h với tàu hàng, xây dựng tuyến mới đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam khai thác tốc độ chạy 160km – dưới 200km/h, đáp ứng khai thác tốc độ cao tốc đến 350km/h trong tương lai.

Saigon Uniform