TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Nghĩa Hưng đến năm 2030

Tải File Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Huyện Nghĩa Hưng Đến Năm 2030 PDF CAD (62M)

Chúng tôi cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Nghĩa Hưng đến năm 2030. Bạn có thể phóng to, hay tải về thuận tiện trong việc tra cứu bản đồ quy hoạch trên địa bàn Huyện Nghĩa Hưng thuộc tỉnh Nam Định chi tiết nhất.

Phạm vi quy hoạch Huyện Nghĩa Hưng

Huyện Nghĩa Hưng có diện tích đất 250,47 km² nằm nằm lọt trong ba con sông: sông Đào, sông Ninh Cơ, sông Đáy. Huyện Nghĩa Hưng nằm ở phía nam tỉnh Nam Định và có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Hải Hậu và huyện Trực Ninh
 • Phía tây giáp huyện Kim Sơn và huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
 • Phía nam giáp Biển Đông
 • Phía bắc giáp huyện Nam Trực và huyện Ý Yên với ranh giới là ba con sông trên.

Huyện Nghĩa Hưng có 24 đơn vị hành chính, gồm 3 thị trấn: Liễu Đề (huyện lỵ), Quỹ Nhất, Rạng Đông và 21 xã: Hoàng Nam, Nam Điền, Nghĩa Bình, Nghĩa Châu, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hải, Nghĩa Hồng, Nghĩa Hùng, Nghĩa Lạc, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lợi, Nghĩa Minh, Nghĩa Phong, Nghĩa Phú, Nghĩa Sơn, Nghĩa Tân, Nghĩa Thái, Nghĩa Thành, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Trung, Phúc Thắng.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Nghĩa Hưng đến năm 2030

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Ngày 06/01/2023, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND và các biểu kèm theo về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Nghĩa Hưng, bao gồm: Đất nông nghiệp: 15.348,96 ha; Đất phi nông nghiệp: 8.657,36 ha; Đất chưa sử dụng: 1.882,47 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Nghĩa Hưng với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 594,01 ha; Đất phi nông nghiệp: 24,44 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Nghĩa Hưng, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 675,08 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 5,77 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 0 ha.

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: Ngày tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1107/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hưng.

Theo quyết định, chỉ tiêu sử dụng đất đến 2030 của huyện Nghĩa Hưng với tổng diện tích đất tự nhiên là: 25.888,79 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 13.265,35 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 10.774,46 ha
 • Đất chưa sử dụng: 1.848,87 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nghĩa Hưng tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nghĩa Hưng.

Tài liệu kèm theo:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Nghĩa Hưng đến năm 2030

PHÓNG TO

 

Thông tin quy hoạch Huyện Nghĩa Hưng

 • Bản đồ quy hoạch huyện Nghĩa Hưng Nam Định
 • Các dự an tại Nghĩa Hưng Nam Định
 • Quy hoạch thị trấn Liễu de
 • Quyết định quy hoạch sd đất năm 2021 2030 thị trấn quy nhất
 • Khu công nghiệp Nghĩa Hưng, Nam Định
 • Bản đồ quy hoạch huyện Trực Ninh
 • Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Nam Định
 • Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất
   
Saigon Uniform