Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Nông Sơn đến năm 2030

Chúng tôi cập nhật mới năm 2022 về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Nông Sơn mới nhất đến năm 2030. Bạn có thể phóng to, hay tải về thuận tiện trong việc tra cứu bản đồ quy hoạch trên địa bàn Huyện Nông Sơn của tỉnh Quảng Nam chi tiết nhất.

Sơ lược về huyện Nông Sơn

Huyện Nông Sơn có diện tích đất 455,92 km², dân số của huyện năm 2019 là 26.678 người, mật độ dân số đạt 59 người/km², nằm ở trung tâm tỉnh Quảng Nam và có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Quế Sơn
  • Phía tây giáp huyện Nam Giang
  • Phía nam giáp các huyện Hiệp Đức và Phước Sơn
  • Phía bắc giáp các huyện Duy Xuyên và Đại Lộc.

Huyện Nông Sơn chia làm 6 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 6 xã: Ninh Phước, Phước Ninh, Quế Lâm, Quế Lộc, Quế Trung (huyện lỵ) và Sơn Viên.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nông Sơn đến năm 2030

PHONG TO