TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Tánh Linh đến năm 2030

Tải File Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Huyện Tánh Linh Đến Năm 2030 PDF CAD (79M)

Chúng tôi cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Tánh Linh đến năm 2030. Bạn có thể phóng to, hay tải về thuận tiện trong việc tra cứu bản đồ quy hoạch trên địa bàn Huyện Tánh Linh của tỉnh Bình Thuận chi tiết nhất.

Phạm vi quy hoạch huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Tánh Linh là một huyện miền núi được thành lập tháng 12 năm 1958, nằm ở phía tây bắc tỉnh Bình Thuận.

Huyện Tánh Linh có diện tích đất 1.174,22 km² nằm ở phía tây tỉnh Bình Thuận, trải dài từ 10°50'24"B đến 11°20'56"B, 107°30'50"Đ đến 107°51'21"Đ và có vị trí địa lý:

 • Phía tây giáp huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và huyện Đức Linh
 • Phía bắc giáp huyện Đạ Huoai và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
 • Phía đông giáp huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Thuận Bắc
 • Phía nam giáp huyện Hàm Tân và huyện Hàm Thuận Nam.

Huyện Tánh Linh chia làm 13 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Lạc Tánh và 12 xã: Bắc Ruộng, Đồng Kho, Đức Bình, Đức Phú, Đức Thuận, Gia An, Gia Huynh, Huy Khiêm, La Ngâu, Măng Tố, Nghị Đức, Suối Kiết.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Tánh Linh đến năm 2030

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: Ngày 30/1/2023, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Tánh Linh.

Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tánh Linh với diện tích, cơ cấu các loại đất, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp là 112.613,90 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 7.121,62 ha.
 • Đất chưa sử dụng là 166,91 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất tron thời kỳ quy hoạch 2021-2030, bao gồm:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 9.082,53 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 5.899,90 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,29 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích đến năm 2030 của huyện Tánh Linh, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 83,47 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 17,,83 ha

Vị trí, diện tích đất các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ quy hoạch được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Tánh Linh tỷ lệ 1/25.000; Bản về vị trí, ranh giới, diện tích đất các công trình dự án và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, do Uỷ ban nhân dân huyện Tánh Linh xác lập.

Tài liệu kèm theo:

Thông tin quy hoạch huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Quy hoạch giao thông huyện Tánh Linh

Trên địa bàn huyện Tánh Linh có những tuyến đường quan trọng chạy qua gồm:

 • Tuyến Quốc lộ 55
 • Tuyến Quốc lộ 55 B
 • Tuyến ĐT 717
 • Tuyến ĐT 720

Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có nhiều tuyến đường liên xã, đường đô thị đã được UBND huyện Tánh Linh và Tỉnh Bình Thuận đầu tư xây dựng những năm gần đây.

Saigon Uniform Đồng Phục Trang Anh