TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Trực Ninh đến năm 2030

Tải File Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Huyện Trực Ninh Đến Năm 2030 PDF CAD (62M)

Chúng tôi cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Trực Ninh đến năm 2030. Bạn có thể phóng to, hay tải về thuận tiện trong việc tra cứu bản đồ quy hoạch trên địa bàn Huyện Trực Ninh thuộc tỉnh Nam Định chi tiết nhất.

Phạm vi quy hoạch Huyện Trực Ninh

Huyện Trực Ninh có diện tích đất 143,95 km² nằm ở phía bắc tỉnh Nam Định, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Xuân Trường với sông Ninh Cơ là ranh giới tự nhiên
 • Phía tây giáp huyện Nam Trực và huyện Nghĩa Hưng
 • Phía nam giáp huyện Hải Hậu
 • Phía bắc giáp huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Trực Ninh đến năm 2030

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Ngày 06/01/2023, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND và Phụ lục kèm theo về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Trực Ninh, bao gồm: Đất nông nghiệp: 9.499,09 ha; Đất phi nông nghiệp: 4.843,41 ha; Đất chưa sử dụng: 52,90 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Trực Ninh với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 128,27 ha; Đất phi nông nghiệp: 28,13 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Trực Ninh, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 202,20 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 7,68 ha.

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: Ngày tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1413/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Trực Ninh.

Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch của huyện Trực Ninh với tổng diện tích đất tự nhiên là 14.395,40ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 7.203,20 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 7.149,43 ha
 • Đất chưa sử dụng: 42,77 ha

Vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của huyện Trực Ninh.

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Cổ Lễ, thị trấn Cát Thành và thị trấn Ninh Cường đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Tài liệu kèm theo:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Trực Ninh đến năm 2030

PHÓNG TO

Thông tin quy hoạch Huyện Trực Ninh

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trực Ninh đến 2030: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được thực hiện theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 01/8/2017.

 • Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch với diện tích 143,9 km2, gồm toàn địa giới hành chính huyện Trực Ninh, bao gồm 21 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 2 Thị Trấn: Cổ Lễ, Cát Thành, 1 đô thị: Ninh Cường (Trực Phú) và 18 xã: Phương Định, Trực Chính, Trung Đông, Liêm Hải, Trực Tuấn, Việt Hùng, Trực Đạo, Trực Hưng, Trực Nội, Trực Thanh, Trực Khang, Trực Thuận, Trực Mỹ, Trực Đại, Trực Cường, Trực Thái, Trực Hùng, Trực Thắng, giới hạn bởi:
 • Phía Bắc giáp với tỉnh Thái Bình
 • Phía Đông Bắc giáp huyện Xuân Trường
 • Phía Tây và Tây Bắc giáp huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực
 • Phía Nam và Đông Nam giáp với huyện Hải Hậu.

Tính chất quy hoạch vùng huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định được xác định Là một trong những trung tâm văn hóa, xã hội – kinh tế thuộc tỉnh Nam Định; Là vùng phát triển đa ngành, lấy công nghiệp và dịch vụ thương mại là hướng phát triển ưu tiên; Là đầu mối giao thông quan trọng phía Đông Nam của tỉnh Nam Định kết nối với các vùng lân cận.

Bản đồ Quy hoạch giao thông huyện Trực Ninh

Quy hoạch giao thông huyện Trực Ninh là một phần của Đồ án quy hoạch giao thông tỉnh Nam Định đến 2030, tầm nhìn đến 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mạng lưới giao thông tỉnh Nam Định gồm:

Giao thông đường bộ

Quốc lộ:

 • Quốc lộ 21: Mặt đường bê tông nhựa, chất lượng tốt, quy mô đường cấp III đồng bằng, đã đảm bảo theo quy hoạch giao thông của Tỉnh.
 • Quốc lộ 21B: Đoạn từ xã Trực Hưng đến xã Trực Thắng, đang đầu tư, quy mô đường cấp IV đồng bằng. đến 2021-2030, mở rộng toàn tuyến lên cấp III đồng bằng.
 • Quốc lộ 37B: Mặt đường bê tông nhựa, chất lượng tốt, quy mô đường cấp III đồng bằng, đã đảm bảo theo quy hoạch giao thông của Tỉnh.

Tỉnh lộ:

 • Tỉnh lộ 490C: Mặt đường bê tông nhựa, chất lượng tốt, quy mô đường cấp III đồng bằng, đã đảm bảo theo quy hoạch giao thông của Tỉnh.
 • Tỉnh lộ 487: Đoạn từ đê sông Hồng xã Trực Chính đến UBND xã đang thi công xây dựng, quy mô cấp V đồng bằng. Đoạn từ UBND xã Trực Chính đến cầu Trạm Xá xã Trung Đông quy mô cấp VI đồng bằng. Đoạn còn lại từ cầu Trạm Xá đến cầu Trung Lao, quy mô trên cấp V đồng bằng. Quy hoạch mở rộng toàn tuyến lên cấp III đồng bằng.
 • Tỉnh lộ 488B: Nâng cấp, mở rộng toàn tuyến, quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng. Đến năm 2030: Quy hoạch cấp III đồng bằng.

Huyện lộ: Phát triển các tuyến huyện lộ hiện có (4 tuyến):

 • Huyện lộ từ cầu Vô Tình đến cống Văn Lai: Hiện tại: 3,0km đã thi công xong, quy mô cấp V đồng bằng, 2km còn lại quy mô đường cấp VI đồng bằng. Đến 2030: Mở rộng lên đường cấp IV đồng bằng.
 • Huyện lộ 53C: Quy mô đường cấp V đồng bằng. Đến 2030: Mở rộng lên thành đường cấp IV đồng bằng.
 • Huyện lộ Nam Ninh Hải: Quy mô đường cấp V, cấp VI đồng bằng. Quy hoạch mở rộng lên đường cấp IV đồng bằng
 • Huyện lộ Hùng Thắng: Kết nối tuyến Huyện lộ Hùng Thắng với đường trục xã Vạn Phú trở thành tuyến Huyện lộ Đại Hùng (từ Trực Đại đến Trực Hùng), quy mô đường cấp IV đồng bằng.

Các tuyến huyện lộ quy hoạch, nâng cấp mới (3 tuyến):

 • Huyện lộ ven sông Cổ Lễ – Bà Nữ: Từ ngã 5 Cổ Lễ (QL21) ven theo sông Cổ Lễ – Bà Nữ xuống Cầu Giá (Trực Đạo), chiều dài 10km, hiện tại đang là đường đất, có đoạn là đường bê tông và nhựa, quy mô đường cấp VI đồng bằng. Quy hoạch mở rộng toàn tuyến, quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.
 • Huyện lộ Nam sông Sẻ: Là đường bờ Nam sông Sẻ, từ Trực Hùng đến Trực Thái, hiện tại đường đất, có đoạn bê tông, có đoạn chưa hình thành đường, tuy nhiên việc giải phóng mặt bằng để tạo tuyến tương đối thuận lợi. Quy hoạch kết nối và mở rộng đường đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng.
 • Huyện lộ Nam Thái – Trực Mỹ (Nam Thái – cống Quỹ Ngoại): Hiện tại là đường cấp VI đồng bằng Quy hoạch mở rộng đường đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng.

Đường  trục xã: Quy hoạch mở rộng các đường trục xã tối thiểu đạt đường cấp A (theo Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải) B nền tối thiếu 6,5m; B mặt tối thiểu 3,5m.

Đường thôn xóm: Tổng chiều dài 975,1 km. Cứng hóa 100% mặt đường đạt tiêu chuẩn đường cấp B trở lên (theo Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải), B nền tối thiểu 4m; B mặt tối thiểu 3m.

Sơ đồ định hướng phát triển giao thông huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định
Sơ đồ định hướng phát triển giao thông huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định

Giao thông đường thủy

Thường xuyên nạo vét, cải tạo sông, khơi thông dòng chảy vừa phục vụ vận tải vừa đảm bảo tiêu lũ, tiêu úng. Xây dựng các cơ sở hạ tầng để liên kết vận tải thủy với vận tải đường bộ, giảm thiểu chi phí đi lại cho người dân cũng như cho sản xuất.

Xây dựng từ 1 đến 2 bến cảng quy mô địa phương để hòa vào mạng lưới trung chuyển hàng hóa sông Ninh Cơ khi dự án cửa Lạch Giang hoàn thành. Đây sẽ là lợi thế để huyện phát triển và có thể giao lưu đường sông thuận lợi với các tỉnh sâu trong nội địa.

Đất giao thông tĩnh

Quy hoạch mở rộng bến xe khách trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn bến xe loại II. Quy hoạch mở rộng bến xe khách tại xã Trực Phú đạt tiêu chuẩn bến xe loại III.

 • Bản đồ quy hoạch huyện Trực Ninh
 • Kế hoạch sử dụng đất huyện Trực Ninh
 • Dự án đường huyện Trực Ninh
 • Bản đồ huyện Trực Ninh
 • Giải phóng mặt bằng huyện Trực Ninh
 • Dự án mô đường ở huyện Trực Ninh như thế nào
 • Bản đồ quy hoạch thị trấn Ninh Cường
 • Bản đồ quy hoạch xã Trực Mỹ
Saigon Uniform Đồng Phục Trang Anh