TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Tuy Phong đến năm 2030

Chúng tôi cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Tuy Phong đến năm 2030. Bạn có thể phóng to, hay tải về thuận tiện trong việc tra cứu bản đồ quy hoạch trên địa bàn Huyện Tuy Phong của tỉnh Bình Thuận chi tiết nhất.

Phạm vi quy hoạch Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 

Huyện Tuy Phong có diện tích đất 2125,6 km² nằm ở phía đông tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết khoảng 90 km về phía đông bắc, có vị trí địa lý:

 • Phía đông và phía nam giáp Biển Đông
 • Phía đông bắc giáp huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
 • Phía tây giáp huyện Bắc Bình
 • Phía bắc giáp huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
 • Phía tây bắc giáp huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Huyện Tuy Phong có 11 đơn vị hành chính, gồm 2 thị trấn: Liên Hương (huyện lỵ), Phan Rí Cửa và 9 xã: Bình Thạnh, Chí Công, Hòa Minh, Phan Dũng, Phong Phú, Phú Lạc, Phước Thể, Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Tuy Phong đến năm 2030

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:Ngày 30/1/2023, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 200/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Tuy Phong.

Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tuy Phong với diện tích, cơ cấu các loại đất, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp là 68.597,88 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 8.658,99 ha.
 • Đất chưa sử dụng là 601,58 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất tron thời kỳ quy hoạch 2021-2030, bao gồm:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 1.834,97 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 607,19 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích đến năm 2030 của huyện Tuy Phong, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 1.583,25 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 170,96 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tuy Phong.

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Liên Hương và thị trấn Phan Rí Cửa đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phong được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Tài liệu kèm theo:

https://drive.google.com/file/d/1CyaiSFdhqHS2vu8QU02kxdntiZnFN69G/view

Thông tin quy hoạch Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Quy hoạch giao thông huyện Tuy Phong

Trên địa bàn huyện Tuy Phong có những tuyến đường quan trọng chạy qua gồm:

 • Tuyến Quốc lộ 1A
 • Tuyến ĐT 716
 • Tuyến ĐT 716 B

Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có nhiều tuyến đường liên xã, giao thông đô thị đã được UBND huyện Tuy Phong và Tỉnh Bình Thuận đầu tư xây dựng những năm gần đây.

Về quy hoạch giao thông huyện Tuy Phong được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Tuy Phong. Do đó, Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Tuy Phong cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch đất năm 2030 nói trên.

Quy hoạch thị trấn Phan Rí Cửa

UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định số 1601/QĐ_UBND về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phan Rí Cửa đến năm 2035.

Theo quyết định, Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm thị trấn Phan Rí Cửa hiện hữu và một phần các xã: Hòa Minh, Hòa Phú, Chí Công, huyện Tuy Phong. Quy mô diện tích 2.425 ha. Ranh giới quy hoạch như sau:

 • Phía Đông giáp : Xã Bình Thạnh và biển Đông;
 • Phía Tây giáp : Huyện Bắc Bình;
 • Phía Nam giáp : Biển Đông;
 • Phía Bắc giáp : Xã Phong Phú, huyện Tuy Phong và xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình

Tính chất quy hoạch được xác định là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công nghiệp khai thác chế biến thủy sản, dịch vụ, du lịch; có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội khu vực phía Bắc tỉnh Bình Thuận.

Định hướng phân khu chức năng đô thị: Toàn khu vực đô thị Phan Rí Cửa được quy hoạch thành 7 phân khu chức năng, bao gồm:

Phân khu 1: Nằm tiếp giáp bờ phía Đông sông Lũy gồm thị trấn Phan Rí Cửa hiện hữu và một phần xã Hòa Minh. Định hướng quy hoạch là khu trung tâm đô thị loại III (UBND huyện Tuy Phong đã phê duyệt Quy hoạch phân khu tại Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 28/01/2019).

Phân khu 2: Nằm tiếp giáp bờ phía Tây sông Lũy thuộc địa phận xã Hòa Phú. Định hướng quy hoạch phát triển là khu đô thị Nam sông Lũy gắn với dịch vụ du lịch và hậu cần nghề cá.

Phân khu 3: Nằm liền kề phân khu 1 thuộc địa phận xã Hòa Minh. Định hướng quy hoạch phát triển là khu đô thị, gồm: Các Trung tâm hành chính, văn hóa, thể thao; công viên cộng đồng gắn với du lịch sinh thái.

Phân khu 4: Nằm liền kề với phân khu 3, gồm khu vực dân cư hiện trạng giáp biển thuộc địa phận xã Chí Công. Định hướng quy hoạch phát triển là khu đô thị gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Phân khu 5: Nằm liền kề với phân khu 4, là khu vực đồng muối và nuôi trồng thủy sản thuộc địa phận xã Chí Công. Định hướng quy hoạch phát triển thành khu đô thị sinh thái.

Phân khu 6: Nằm liền kề với phân khu 5, là khu vực giáp ranh phía Nam Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Chí Công. Định hướng quy hoạch phát triển khu sinh thái nông nghiệp.

Phân khu 7: Nằm phía Bắc Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Hòa Minh. Định hướng quy hoạch phát triển là khu đô thị gắn với tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp sinh thái công nghệ cao.

Saigon Uniform Đồng Phục Trang Anh