TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Xuân Trường đến năm 2030

Tải File Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Huyện Xuân Trường Đến Năm 2030 PDF CAD (62M)

Chúng tôi cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Xuân Trường đến năm 2030. Bạn có thể phóng to, hay tải về thuận tiện trong việc tra cứu bản đồ quy hoạch trên địa bàn Huyện Xuân Trường thuộc tỉnh Nam Định chi tiết nhất.

Phạm vi quy hoạch Huyện Xuân Trường

Huyện Xuân Trường có diện tích đất 112,8 km² nằm ở phía bắc tỉnh Nam Định, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Giao Thủy và huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
 • Phía tây giáp huyện Trực Ninh
 • Phía nam giáp huyện Hải Hậu
 • Phía bắc giáp huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Huyện Xuân Trường có 20 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Xuân Trường và 19 xã: Thọ Nghiệp, Xuân Bắc, Xuân Châu, Xuân Đài, Xuân Hòa, Xuân Hồng, Xuân Kiên, Xuân Ngọc, Xuân Ninh, Xuân Phong, Xuân Phú, Xuân Phương, Xuân Tân, Xuân Thành, Xuân Thượng, Xuân Thủy, Xuân Tiến, Xuân Trung, Xuân Vinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Xuân Trường đến năm 2030

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Ngày 06/01/2023, UBND huyện Xuân Trường ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Xuân Trường.

Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Xuân Trường với tổng diện tích đất tự nhiên 11.609,43 ha, bao gồm: Đất nông nghiệp: 7.304,69 ha; Đất phi nông nghiệp: 4.206,15 ha; Đất ở đô thị: 98,59 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Xuân Trường với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 137,08 ha; Đất phi nông nghiệp: 11,65 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Xuân Trường, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 178,82 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là ở chuyển sang đất ở 5,11 ha.

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: Ngày tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1128/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Trường.

Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch của huyện Xuân Trường với tổng diện tích đất tự nhiên là: 11.609,43ha. Trong đó: 

 Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Trường.

Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch của huyện Xuân Trường với tổng diện tích đất tự nhiên là: 11.609,43ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 6.293,15 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 5.298,37 ha
 • Đất chưa sử dụng: 17,90 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Trường tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Xuân Trường.

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Xuân Trường đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Tài liệu kèm theo:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Xuân Trường đến năm 2030

PHÓNG TO

Thông tin quy hoạch Huyện Xuân Trường

Quy hoạch giao thông huyện Xuân Trường

Quy hoạch giao thông huyện Xuân Trường phù hợp với Đồ án quy hoạch giao thông tỉnh Nam Định đến 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với những tuyến giao thông quan trọng chạy qua gồm:

 • Tuyến Quốc lộ 21
 • Tuyến Quốc lộ 21 A
 • Tuyến ĐT 494
 • Tuyến ĐT 489

Ngoài ra, những năm gần đây huyện Xuân Trường cũng đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng rất nhiều tuyến đường giao thông liên xã, giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. Hệ thống giao thống của huyện hoàn thiện đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp tỉnh Nam Định đi lên, sớm đưa Nam Định trở thành tỉnh công nghiệp trong thời gian tới,

Quy hoạch định hướng phát triển không gian huyện Xuân trường đến 2030

Theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường đến 2030, tầm nhìn đến 2050, không gian vùng huyện Xuân Trường được xác định phân thành 04 tiểu vùng, cụ thể như sau:

 • Không gian vùng phía Bắc huyện: Lấy Đô thị Xuân Hồng làm hạt nhân phát triển, lan tỏa ra xung quanh thông qua các trục đường chính (trục TL489, trục HL50 và các đường trục xã).
 • Không gian vùng trung tâm huyện: Lấy TT.Huyện lỵ Xuân Trường làm hạt nhân phát triển, lan tỏa ra xung quanh thông qua các trục đường chính (trục TL489, TL489C và các trục huyện lộ).
 • Không gian vùng phía Nam huyện: Lấy Đô thị Xuân Ninh làm hạt nhân phát triển, lan tỏa ra xung quanh thông qua các trục đường chính (trục QL21, trục HL Xuân Bảng – Ngã tư Hải Hậu và các đường trục xã).
 • Không gian vùng phía Đông huyện: Lấy Đô thị Xuân Đài làm hạt nhân phát triển, lan tỏa ra xung quanh thông qua các trục đường chính (HL50, HL Bắc Phong Đài).

Bốn tiểu vùng trên kết nối với nhau bởi trục hành lang phát triển dọc các tuyến TL489, TL489C.

Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống đô thị huyện Xuân Trường đến năm 2030

Quy hoạch định hướng phát triển hạ tầng đô thị huyện Xuân Trường được chai thành các giai đoạn phát triển cụ thể như sau:

 • Giai đoạn đến năm 2020: 2 đô thị loại V (TT. Xuân Trường, Đô thị Xuân Ninh), trong đó 1 đô thị được thành lập mới (Đô thị Xuân Ninh)
 • Giai đoạn 2021-2030: 3 đô thị loại V (TT.Xuân Trường, Đô thị Xuân Ninh, Đô thị Xuân Hồng), trong đó 1 đô thị được thành lập mới (Đô thị Xuân Hồng).
 • Tầm nhìn đến năm 2050: 4 đô thị, trong đó nâng cấp TT. Xuân Trường lên đô thị loại IV và thành lập mới Đô thị Xuân Đài (đô thị loại V).

Quy hoạch đô thị thị trấn Xuân trường

Quy hoạch Thị trấn Xuân Trường đảm bảo vị trí, vai trò trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội Huyện và nằm ở vị trí trung tâm trong đường trục phát triển, là trung tâm CN – TTCN, cơ khí của Tỉnh. Về cơ bản phát triển tại khu vực phía Bắc thị trấn, các quỹ đất nằm xen giữa trục TL489 và huyện lộ Dốc Xuân Bảng – Ngã tư Hải Hậu.

Định hướng phát triển:

 • Phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, tài chính.
 • Phát triển nghề cơ khí, sửa chữa đóng mới tàu thủy và các ngành công nghiệp hỗ trợ khác.
 • Tầm nhìn đến năm 2050: nâng cấp TT.Xuân Trường lên thành đô thị loại IV.

Quy hoạch Đô thị  Xuân Ninh

Xuân Ninh cũng là địa phương có nhiều thế mạnh để nâng cấp lên thành thị trấn. Khu vực chân cầu Lạc Quần từ lâu đời mang dáng dấp đô thị, các hộ dân sống tập trung và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đáp ứng khá tốt nhu cầu sử dụng.

Cũng tại khu vực chân cầu Lạc Quần hiện nay đã hình thành các doanh nghiệp sản xuất và làm dịch vụ thúc đẩy phát triển kinh tế, đây là điều kiện thuận lợi để nâng cấp khu vực lên thành thị trấn.

Quy hoạch giai đoạn 2016 – 2020, xây dựng Xuân Ninh là đô thị loại V theo quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tính chất đô thị: là trung tâm kinh tế, văn hóa phía Nam của huyện.

Quy hoạch đô thị Xuân Hồng

Giai đoạn 2021 – 2030 quy hoạch xây dựng đô thị mới Xuân Hồng đạt đô thị loại V theo quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tính chất đô thị: là trung tâm kinh tế, văn hóa phía Bắc của huyện

Quy hoạch đô thị Xuân Đài

Giai đoạn sau năm 2030: xây dựng và nâng cấp xã Xuân Đài lên đô thị loại V.

Vị trí: Xuân Đài nằm ở trung tâm phía Đông của huyện, có đường Huyện lộ 50 và Huyện lộ Bắc Phong Đài chạy qua địa bàn

Tính chất đô thị: là trung tâm kinh tế, văn hóa phía Đông của huyện

Quy hoạch định hướng phát triển công nghiệp huyện Xuân Trường

Khu công nghiệp:

 • Đến năm 2030, tập trung xây dựng khu công nghiệp Xuân Kiên với quy mô 200ha.
 • Định hướng đến năm 2030 mở rộng CCN Thượng Thành thành khu công nghiệp Thượng Thành với quy mô 200ha.

Cụm công nghiệp: Theo quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Toàn huyện có 7 Cụm công nghiệp, bao gồm: Cụm công nghiệp Xuân Tiến, Cụm công nghiệp Huyện lỵ Xuân Trường, Cụm công nghiệp Xuân Bắc, CCN Xuân Tân, Cụm công nghiệp đóng tàu TT. Xuân Trường, Cụm công nghiệp Nam Điền, Cụm công nghiệp Thượng – Thành. Cụ thể:

 • Cụm công nghiệp Xuân Tiến 27,9 ha
 • Cụm công nghiệp Huyện lỵ Xuân Trường 23,7 ha
 • Cụm công nghiệp Xuân Bắc 2,51 ha
 • Cụm công nghiệp Cơ khí đóng tàu TT.Xuân Trường 14,9 ha
 • Cụm công nghiệp Nam Điền 21 ha
 • Cụm công nghiệp Thượng Thành 50 ha
 • Cụm công nghiệp Xuân Tân 18,1 ha

Một số dự án giao thông trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Xuân Trường :

 • Mở rộng đường Xuân Thủy – Nam Điền (xã Xuân Bắc)
 • Mở động đường giao thông đoạn từ cầu ông Đê xóm 6 đến cầu ông Hùng xóm 4 (xã Xuân Hòa)
 • Mở rộng đường giao thông xã Xuân Hòa
 • Nâng cấp cái tạo đường giao thông nội đồng xã Xuân Hồng
 • Nâng cấp cải tạo đường lối sau làng Hành Thiện
 • Đường trục NVH tổ 4 đi cầu ức Xuân Phương (TT Xuân Trường)
 • Mở rộng nâng cấp đường giữa làng Trà Thượng (TT Xuân Trường)
 • Mở rộng nâng cấp đường từ nhà ông Xã tổ 16 đến ông Hưng tổ 15 (TT Xuân Trường)
 • Đường từ chùa Ngọc Tỉnh đến HTX (TT Xuân Trường)
 • Mở rộng đường trước tổ 16 TT Xuân Trường
 • Xây dựng đường giao thông khu vòng xuyến xã Xuân Ninh
 • Đường trục trung tâm huyện Hải Hậu (xã Xuân Ninh)
 • Xây mới tuyến đường phía sau trường Tiểu học và THCS (xã Xuân Thành)
 • Mở rộng đường bờ vùng Kênh Đồng Nê (xã Xuân Thượng)
 • Mở rộng huyện lộ Phú Đài (xã Xuân Đài)
 • Tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần – Đường bộ ven biển tỉnh Nam Định (xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa, TT Xuân Trường)
   
 •  
 •  
Saigon Uniform