TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Phan Thiết đến năm 2030

Tải File Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Thành phố Phan Thiết Đến Năm 2030 PDF CAD (79M)

Chúng tôi cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Phan Thiết đến năm 2030. Bạn có thể phóng to, hay tải về thuận tiện trong việc tra cứu bản đồ quy hoạch trên địa bàn Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận chi tiết nhất.

Phạm vi quy hoạch Thành phố Phan Thiết

Thành phố Phan Thiết có diện tích đất 105 km² nằm ở trung tâm tỉnh Bình Thuận, cách thủ đô Hà Nội 1.500 km về phía nam, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 km về phía đông, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 175 km về phía đông bắc, cách thành phố Nha Trang khoảng 240 km về phía tây nam theo Quốc lộ 1A và có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp biển Đông
 • Phía tây giáp huyện Hàm Thuận Nam
 • Phía nam giáp biển Đông và huyện Hàm Thuận Nam
 • Phía bắc giáp huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình.

Phan Thiết là một thành phố ven biển của tỉnh Bình Thuận, địa bàn có hình cánh cung trải dọc bờ biển dài 57,4 km từ phía bắc Mũi Kê Gà lên đến Mũi Né.

Thành phố Phan Thiết có 18 đơn vị hành chính, gồm 14 phường: Bình Hưng, Đức Long, Đức Nghĩa, Đức Thắng, Hàm Tiến, Hưng Long, Lạc Đạo, Mũi Né, Phú Hài, Phú Tài, Phú Thủy, Phú Trinh, Thanh Hải, Xuân An và 4 xã: Phong Nẫm, Thiện Nghiệp, Tiến Lợi, Tiến Thành.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Phan Thiết đến năm 2030

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: Ngày 23/3/2023, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 536/QĐ-UBND Về việc phê duyệt

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phan Thiết.

Theo quyết định, diện tích và cơ cấu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của thành phố Phan Thiết được xác định với tổng diện tích 21.116,80 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 10.866,53 ha; Đất phi nông nghiệp: 10.098,44 ha; Đất chưa sử dụng: 151,83 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến 2030 thành phố Phan Thiết gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 1.514,91 ha; Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 150,65 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 141,54 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thành phố Phan Thiết.

Tài liệu kèm theo:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thành phố Phan Thiết
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thành phố Phan Thiết

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Phan Thiết tỉnh Khánh Hòa có một phần diện tích được quy hoạch các phường trung tâm như: Bình Hưng, Đức Long, Đức Nghĩa, Đức Thắng, Hàm Tiến, Hưng Long, Lạc Đạo, Mũi Né, Phú Hài, Phú Tài, Phú Thủy, Phú Trinh, Thanh Hải, Xuân An đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Phan Thiết được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

 

PHÓNG TO

Thông tin quy hoạch Thành phố Phan Thiết mới nhất

Quy hoạch thành phố Phan Thiết

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phan Thiết đến năm 2040.

Quy hoạch phát triển không gian TP Phan Thiết
Quy hoạch phát triển không gian TP Phan Thiết

Phạm vi, ranh giới quy hoạch: Gồm ranh giới hành chính thành phố Phan Thiết hiện hữu và thị trấn Phú Long, một phần diện tích các xã: Hàm Thắng, Hàm Liêm, Hàm Hiệp (huyện Hàm Thuận Bắc) và một phần diện tích xã Hàm Mỹ (huyện Hàm Thuận Nam).

Ranh giới được xác định như sau:

 • Phía Đông giáp biển Đông
 • Phía Tây giáp huyện Hàm Thuận Nam
 • Phía Nam giáp biển Đông và huyện Hàm Thuận Nam
 • Phía Bắc giáp huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình.
Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

Quy mô quy hoạch

 • Khoảng 27.626 ha
 • Dân số: toàn đô thị khoảng 310.000 người.
Quy hoạch giao thông đô thị
Quy hoạch giao thông đô thị

Mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hóa chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận; xây dựng và phát triển thành phố Phan Thiết hoàn chỉnh các tiêu chí đô thị loại II trong năm 2020 và hướng đến đạt đô thị loại I vào năm 2030.

Tính chất chức năng:

 • Là đô thị cấp vùng trong vùng Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
 • Là đô thị hạt nhân trung tâm vùng tỉnh Bình Thuận.
 • Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật của tỉnh

Các chỉ tiêu cơ bản:

 • Định hướng quy hoạch sử dụng đất
 • Định hướng phát triển không gian và thiết kế đô thị tổng thể
 • Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật
 • Đánh giá tác động môi trường chiến lược; các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư.

UBND tỉnh Bình Thuận Giao UBND thành phố Phan Thiết tổ chức công bố, thông báo công khai đồ án quy hoạch chung được duyệt; triển khai công tác cắm mốc giới quy hoạch; phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc thực hiện đầu tư xây dựng theo đồ án quy hoạch chung được phê duyệt.

Sơ đồ tổ chức không gian
Sơ đồ tổ chức không gian
Saigon Uniform Đồng Phục Trang Anh