TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Phú Mỹ đến năm 2030

LINK TẢI NHANH File PDF CAD Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Phú Mỹ đến năm 2030 khổ lớn (42M)

Chúng tôi cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Phú Mỹ đến năm 2030. Bạn có thể phóng to, hay tải về thuận tiện trong việc tra cứu bản đồ quy hoạch trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chi tiết nhất.

Thị xã Phú Mỹ có diện tích đất 333,84 km² nằm ở phía tây tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Châu Đức và thành phố Bà Rịa
  • Phía tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Thị Vải
  • Phía nam giáp thành phố Vũng Tàu và vịnh Gành Rái
  • Phía bắc giáp tỉnh Đồng Nai.

Thị xã Phú Mỹ có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 5 phường: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Phước và 5 xã: Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Phú Mỹ năm 2022


TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Phú Mỹ đến năm 2030

Xem thêm: Bản đồ hành chính thị xã Phú Mỹ & Thông tin quy hoạch đến năm 2030