TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Phước Long đến năm 2030

Tải File Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Thị xã Phước Long Đến Năm 2030 PDF CAD (68M)

Chúng tôi cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Phước Long đến năm 2030. Bạn có thể phóng to, hay tải về thuận tiện trong việc tra cứu bản đồ quy hoạch trên địa bàn Thị xã Phước Long thuộc tỉnh Bình Phước chi tiết nhất.

Phạm vi quy hoạch Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Thị xã Phước Long có diện tích 118,83 km² với 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 5 phường: Long Phước, Long Thuỷ, Phước Bình, Sơn Giang, Thác Mơ và 2 xã: Long Giang, Phước Tín. Trung tâm hành chính thị xã đặt tại phường Long Phước.

Thị xã Phước Long có diện tích đất 119,38 km² nằm ở đông bắc tỉnh Bình Phước và có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Bù Gia Mập
  • Phía tây và phía nam giáp huyện Phú Riềng
  • Phía đông giáp huyện Bù Đăng.

Thị xã Phước Long có 7 đơn vị hành chính, gồm 5 phường: Long Phước, Long Thuỷ, Phước Bình, Sơn Giang, Thác Mơ và 2 xã: Long Giang, Phước Tín. Trung tâm hành chính thị xã đặt tại phường Long Phước.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Phước Long đến năm 2030

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: Mới đây, UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2022 và nằm trên bản đồ sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thị xã Phước Long.

Theo đó, vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thị xã Phước Long.

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Tân Khai đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Tài liệu kèm theo:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Phước Long đến năm 2030

PHÓNG TO

Thông tin quy hoạch Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Thị xã Phước Long có diện tích 118,83 km² với 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 5 phường: Long Phước, Long Thuỷ, Phước Bình, Sơn Giang, Thác Mơ và 2 xã: Long Giang, Phước Tín. Trung tâm hành chính thị xã đặt tại phường Long Phước.

Các tuyến giao thông chính đi qua Thị xã Phước Long gồm ĐT 741 và ĐT 759, đây cũng là các tuyến đường động lực kết nối liên vùng thúc đẩy giao thương phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

ĐT 741 là tuyến đường bộ liên tỉnh dài 198 km đi qua các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Đắk Nông, có tiền thân là quốc lộ 14 cũ.

Saigon Uniform Đồng Phục Trang Anh