TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Yên đến năm 2030

LINK TẢI NHANH File PDF CAD Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Yên đến 2030 (22M)

Chúng tôi cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Yên mới nhất. Bạn có thể phóng to, hay tải về thuận tiện trong việc tra cứu bản đồ quy hoạch trên địa bàn tỉnh Phú Yên chi tiết nhất.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Yên mới nhất

Tỉnh Phú Yên có diện tích đất 5.023,4 km², đây là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộn, trải dài từ 12°42'36" đến 13°41'28" vĩ Bắc và từ 108°40'40" đến 109°27'47" kinh Đông và có vị trí địa lý:

  • Phía Đông giáp Biển Đông
  • Phía Tây giáp Đắk Lắk và Gia Lai
  • Phía Nam giáp Khánh Hòa
  • Phía Bắc giáp tỉnh Bình Định

Tỉnh Phú Yên chia làm 9 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố Tuy Hòa, 2 thị xã Đông Hòa và Sông Cầu, 6 huyện gồm Đồng Xuân, Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Tuy An.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Yên mới nhất

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Tuy Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Đông Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Sông Cầu

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Đồng Xuân

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Phú Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Sơn Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Sông Hinh

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Tây Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Tuy An

Xem thêm: Bản đồ Hành chính tỉnh Phú Yên & Thông tin quy hoạch 2021

Saigon Uniform