Kế hoạch sử dụng đất TP Thuận An 2021 & Bản đồ quy hoạch năm 2030

Bạn đang tra cứu thông tin Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Thuận An tại thời điểm năm 2021 hay bản đồ quy hoạch sử dụng đất của Thuận An đến năm 2030. Dưới đây, đội ngũ BANDOVIETNAM.COM.VN tổng hợp chi tiết 02 vấn đề trên, được cập nhật mới năm 2021.

Kế hoạch sử dụng đất Thành phố Thuận An đến năm 2021 

Ngày 06/05/2021, ​UBND tỉnh Bình Dương chính thức phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Thuận An.​

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thuận An, với các nội dung chính như sau:

1. Diện tích phân bổ các loại đất trong năm 2021 (Đính kèm phụ lục 1).

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021.

  • Diện tích thu hồi đất năm 2021 (Đính kèm phụ lục 2).
  • Danh mục công trình thu hồi đất năm 2021 (Đính kèm phụ lục 2a).
  • Vị trí các khu thu hồi đất được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thuận An tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thuận An phải đảm bảo phù hợp với Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021.

  • Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (Đính kèm phụ lục 3).
  • Danh mục công trình chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 (Đính kèm phụ lục 3a).
  • Vị trí các khu đất chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thuận An tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thuận An phải đảm bảo phù hợp với Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

FILE CHI TIẾT

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Thuận An đến năm 2030

PHÓNG TO 1 PHÓNG TO 2

 Bản đồ khổ lớn quy hoạch sử dụng đất thành phố Thuận An đến năm 2030
Bản đồ khổ lớn quy hoạch sử dụng đất thành phố Thuận An đến năm 2030
Bản đồ tiếp giáp các khu vực lân cận của TP Thuận An
Bản đồ tiếp giáp các khu vực lân cận của TP Thuận An

 

Saigon Uniform