TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng đến năm 2030

Cập nhật mới thông tin bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Dầu Tiếng năm 2023 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất của Dầu Tiếng tầm nhìn đến năm 2030.

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định 1184/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Dầu Tiếng.

LINK TẢI FILE Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Dầu Tiếng đến năm 2030 (40M)

Phạm vi quy hoạch huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Huyện Dầu Tiếng nằm ở phía tây bắc tỉnh Bình Dương, cách thành phố Thủ Dầu Một 50 km về hướng tây bắc, cách Hồ Dầu Tiếng 7 km về hướng nam và có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và giáp huyện Bàu Bàng
  • Phía tây giáp thị xã Trảng Bàng và huyện Dương Minh Châu thuộc tỉnh Tây Ninh với ranh giới là sông Sài Gòn và hồ Dầu Tiếng
  • Phía nam giáp huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh qua sông Sài Gòn và giáp thị xã Bến Cát
  • Phía bắc giáp huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước và huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Huyện Dầu Tiếng có diện tích 721,10 km², dân số năm 2021 là 130.813 người, mật độ dân số đạt 181 người/km².

Huyện ly là thị trấn Dầu Tiếng nằm trên đường tỉnh lộ 744. Tỉnh lộ 240 theo hướng đông nam đi thị xã Bến Cát, tỉnh lộ 239 theo hướng đông bắc đi huyện Chơn Thành (Bình Phước).

Quy hoạch Huyện Dầu Tiếng, bao gồm thị trấn Dầu Tiếng (huyện lỵ) và 11 xã: An Lập, Định An, Định Hiệp, Định Thành, Long Hòa, Long Tân, Minh Hòa, Minh Tân, Minh Thạnh, Thanh An, Thanh Tuyền.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng đến năm 2030

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Ngày 22/02/2023, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 415/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Dầu Tiếng.

Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Dầu Tiếng với diện tích đất nông nghiệp là 61.802,7 ha; đất phi nông nghiệp là 10.306,9 ha; Đất chưa sử dụng: 0 ha.

Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 với tổng diện tích đất nông nghiệp là 139,62 ha; đất phi nông nghiệp là 0 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 419,84 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 0 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Dầu Tiếng.

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: Ngày 05/1/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Dầu Tiếng.

Theo quyết định, vị trí và diện tích các khu vực quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Dầu Tiếng.

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Dầu Tiếng đến 2030.

Thị trấn Dầu Tiếng là một trong 12 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Dầu Tiếng. Do đó, bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất thị trấn Dầu Tiếng cũng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Dầu Tiếng.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể tại huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Tại liệu kèm theo:

(Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) năm 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050.)

Thông tin quy hoạch huyện Dầu Tiếng tại tỉnh Bình Dương mới nhất 

Huyện Dầu Tiếng: Bức tranh quy hoạch xây dựng tổng thể đang được hoàn thiện

Hội đồng Quy hoạch huyện Dầu Tiếng vừa thông qua báo cáo quy hoạch xây dựng vùng Dầu Tiếng đến năm 2040 và phương án xây dựng, nâng cấp các đô thị trực thuộc. Theo đó, phương án quy hoạch xây dựng của huyện được xây dựng trên cơ sở quy hoạch phát triển chung của tỉnh và tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Bức tranh tổng thể hài hòa

Sau 6 lần họp bàn, góp ý, vừa qua Hội đồng Quy hoạch xây dựng huyện Dầu Tiếng đã chính thức thông qua phương án quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2040. Theo đó, Hội đồng Quy hoạch huyện nhất trí thông qua phương án Quy hoạch vùng Dầu Tiếng; tiến độ thực hiện các đồ án quy hoạch vùng toàn huyện; Đồ án phát triển các đô thị và vùng lõi dân cư của 12 đơn vị hành chính trực thuộc; phương án quy hoạch, nâng cấp đô thị; nhiệm vụ và phương án nâng cấp đô thị thị trấn Dầu Tiếng và đô thị mới Long Hòa trên cơ sở xã Long Hòa hiện hữu.


Các thành viên Hội đồng Quy hoạch xây dựng vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040 nghe đơn vị tư vấn trình bày các phương án, đồ án

Trên cơ sở bức tranh tổng thể hài hòa, đơn vị tư vấn đã chia ra phương án quy hoạch xây dựng vùng từ nay đến năm 2040 ra nhiều giai đoạn nhỏ. Trong đó, mỗi giai đoạn địa phương sẽ thực hiện các nhóm nhiệm vụ đặc thù để hoàn thành mục tiêu quy hoạch phát triển vùng. Cụ thể, giai đoạn 2020-2025 địa phương tập trung phát triển kinh tế theo hướng chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp gắn liền phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ du lịch. Giai đoạn 2026-2030, địa phương nỗ lực phát triển công nghiệp, đồng thời tiếp tục thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, đô thị và dịch vụ du lịch. Giai đoạn 2031-2040, địa phương tiếp tục chiến lược phát triển theo hướng phát triển công nghiệp gắn liền xây dựng đô thị, dịch vụ du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Về mặt quy hoạch phát triển đô thị, từ nay đến năm 2025, huyện phấn đấu phát triển đô thị Dầu Tiếng đạt tiêu chí loại 4; đồng thời hoàn thiện các tiêu chí để công nhận đô thị Thanh Tuyền và Long Hòa đạt chuẩn đô thị loại 5; hoàn thiện các tiêu chí để trình cấp thẩm quyền thông qua phương án nâng cấp đô thị Minh Hòa trong giai đoạn 2030. Đến năm 2040, huyện Dầu Tiếng phấn đấu trở thành đô thị có cơ cấu kinh tế phát triển hài hòa với các đô thị chiến lược như: Thị trấn Dầu Tiếng, Thanh Tuyền, Long Hòa, Minh Hòa, Thanh An, An Lập.

Ngoài quỹ đất phát triển đô thị, Dầu Tiếng cũng xác định phương án quy hoạch phát triển nền kinh tế nông nghiệp công nghệ cao gắn liền du lịch sinh thái. Theo đó, đối với những quỹ đất có nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, địa phương ưu tiên hỗ trợ người dân phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng đổi mới, hiệu quả cao. Huyện cũng đưa ra các phương án thu hút du lịch, lồng ghép các điểm thăm quan phù hợp để giúp người dân tăng thêm du nhập từ các dịch vụ đi kèm.

Đối với công tác quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp, đơn vị tư vấn đưa ra phương án quy hoạch khoảng 8.000ha làm quỹ đất phát triển đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Lãnh đạo huyện Dầu Tiếng đề nghị các phòng, ban chuyên môn, địa phương liên quan và đơn vị tư vấn có phương án bố trí quỹ đất phù hợp. Theo đó, việc quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Dầu Tiếng nói riêng và các huyện phía Bắc của tỉnh nói chung là để thực hiện nhiệm vụ phối hợp di dời công nghiệp từ các đô thị phía Nam của tỉnh. Do đó, huyện Dầu Tiếng cần làm tốt công tác quy hoạch, sẵn sàng quỹ đất, cơ sở hạ tầng để chào đón các doanh nghiệp di dời trong thời gian tới.

Về quy hoạch xây dựng vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040, đơn vị tư vấn cũng đưa ra những định hướng quy hoạch phát triển các thiết chế kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đời sống, văn hóa… và bảo đảm gắn liền với các phương án xây dựng, phát triển theo các chuyên đề, lĩnh vực mà các địa phương đang hướng tới.

Thêm các tuyến giao thông huyết mạch

Theo thông tin khảo sát của đơn vị tư vấn, đến thời điểm này tổng dân số của huyện Dầu Tiếng là 119.225 người, diện tích đất xây dựng đô thị là 8.308ha, chiếm 11,5% diện tích tự nhiên của huyện. Hiện Dầu Tiếng có những tuyến đường giao thông trọng yếu như: Đường Hồ Chí Minh, ĐT744, ĐT748, ĐT749A ĐT749B, ĐT750 và 22 tuyến đường huyện giúp kết nối giao thông liên xã nội vùng. Theo đánh giá của các chuyên gia, hệ thống giao thông của Dầu Tiếng còn khá khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế. Để phát triển kinh tế, địa phương cần mạnh dạn đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường liên kết, tạo lực.

Từ nay đến giai đoạn 2040, huyện Dầu Tiếng dự kiến sẽ đầu tư mở rộng một số tuyến đường trục trên cơ sở các tuyến đường huyện hiện hữu làm đường huyết mạch kết nối các địa phương trong huyện. Việc mở các tuyến đường mới được kỳ vọng sẽ góp phần làm giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời tạo ra những vùng đất mới để phát triển các khu dân cư, khu đô thị.

Theo đó, ngoài các tuyến đường giao thông trọng điểm giúp thúc đẩy liên kết vùng được Trung ương đầu tư xây dựng như Quốc lộ 56B, Quốc lộ 22C và các tuyến đường giao thông trọng điểm theo chương trình quy hoạch giao thông của tỉnh như nắn lại quy hoạch đường ĐT749D kết nối với đường Tạo lực Bàu Bàng - Phú Giáo - Bắc Tân Uyên; điều chỉnh đường ĐT745C kết thúc tại đường ĐT749A; điều chỉnh nối dài đường Vành đai 5 qua sông Sài Gòn kết nối vào đường TL15 (huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh), trong thời gian tới huyện cũng tập trung phát triển các tuyến đường trục tạo lực giúp các địa phương trong huyện tăng tính liên kết, phát triển.

Cụ thể, huyện dự kiến sẽ nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH704 từ đoạn ĐT744 (xã Thanh Tuyền) đến tỉnh Bình Phước làm trục đường chính Bắc – Nam; phối hợp với địa phương bạn đầu tư công trình kết nối đường ĐH704 lên ĐT749C (Bình Phước). Đồng thời, huyện sẽ tổ chức xây dựng 3 tuyến đường tránh cho đô thị Minh Hòa, tuyến đường chạy dọc kênh Phước Hòa để phục vụ an ninh thủy lợi và giao thông đường bộ cho người dân; đấu nối tuyến đường ĐT750 với đường ĐT749A đoạn qua đô thị Long Hòa. 

Huyện cũng xây dựng các tuyến đường ven sông Sài Gòn, đường ĐH710 vượt sông Sài Gòn đấu nối trực tiếp vào Quốc lộ 22C (Tây Ninh); cùng với đó tổ chức tuyến đường kết nối vào ĐH610 của huyện Bàu Bàng tạo thành trục Đông - Tây kết nối huyện Dầu Tiếng với huyện Bàu Bàng, TX.Bến Cát, huyện Bắc Tân Uyên và xây dựng tuyến kết nối trục Bắc - Nam từ đường ĐH704 kết nối các khu, cụm công nghiệp từ xã Thanh An qua xã An Lập rồi xuống Rạch Bắp.

Ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng cho biết, quy hoạch xây dựng vùng Dầu Tiếng được xây dựng dựa trên cơ sở quy hoạch vùng của tỉnh Bình Dương và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo đó, trong thời gian tới địa phương chú trọng mở các tuyến đường mới trên phần đất cao su để tạo ra những tuyến đường huyết mạch kết nối Bắc - Nam, Đông - Tây để tạo ra hệ thống giao thông liên kết vùng. 

Việc mở các tuyến đường mới cũng sẽ giúp giảm tải áp lực bồi thường, giải phóng mặt bằng khi lấy đất thực hiện dự án; đồng thời cũng giúp tiến độ thi công các dự án được thực hiện nhanh hơn so với việc mở rộng các tuyến đường hiện hữu.

Ông Mai Bá Trước, Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng cho biết, địa phương cơ bản đồng ý với các phương án quy hoạch xây dựng vùng mà đơn vị tư vấn đưa ra. Tuy nhiên, đối với nội dung quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp, ông đề nghị phía đơn vị tư vấn nghiên cứu điều chỉnh phương án bố trí cho phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng khu vực. Tinh thần của địa phương là ưu tiên phát triển loại mô hình kinh tế xanh, sạch, tập trung; công nghiệp chỉ là phụ trợ tạo sức bật để phát triển các loại hình kinh tế nông nghiệp công nghệ cao gắn liền du lịch sinh thái.

Cách tra cứu thông tin quy hoạch huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương

Đối với cư dân tại huyện Dầu Tiếng các nhà đầu tư đặc biệt giới đầu tư bất động sản thì việc nắm bắt thông tin quy hoạch luôn được quan tâm. Vậy để tra cứu thông tin quy hoạch huyện Dầu Tiếng có những cách nào? 

Cách 1: Tra cứu thông tin đất trực tiếp tại xã, phường

Tra cứu thông tin đất trực tiếp tại xã phường được biết đến là một trong những cách phổ biến. Với cách tra cứu này người dân không cần phải chuẩn bị bất kỳ một loại giấy tờ nào. Có tìm kiếm được thông tin quy hoạch huyện Dầu Tiếng hay không chủ yếu dựa vào sự may mắn và khéo léo trong giao tiếp.

Tìm kiếm thông tin trực tiếp tại xã phường
Tìm kiếm thông tin trực tiếp tại xã phường

Tra cứu thông tin đất trực tiếp tại xã phường người dân hãy gặp trực tiếp cán bộ quản lý phòng ban liên quan để xin thông tin quy hoạch. Thế nhưng không phải ai cũng sẽ được cung cấp thông tin quy hoạch. Vì trên thực tế thông tin quy hoạch lộ ra dẫn đến sự biến động không nhỏ đối với thị trường bất động.

Khi có thông tin quy hoạch chính xác, người dân sẽ tăng giá tự do, tách thửa phân lô bán đất ào ạt. Nhiều trường hợp đất trong diện quy hoạch vẫn được bán với mức giá hấp dẫn. Việc làm trên ảnh hưởng không nhỏ đến những người có nhu cầu mua bán đất thực sự. Đặc biệt, công tác quản lý cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cách 2: Tra cứu thông tin trực tiếp tại văn phòng đăng ký đất đai

Tại Văn phòng đăng ký đất đai người dân có thể xin thông tin trích lục về đất. Đương nhiên ở phần thông tin trích lục sẽ có thông tin quy hoạch về đất chính xác. Thế nhưng cách này chỉ áp dụng với chủ sở hữu đất. Bởi để xin được thông tin trích lục người dân sẽ phải chuẩn bị hồ sơ. 

Tra cứu thông tin tại Văn phòng đăng ký đất

Hồ sơ bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ có liên quan, số chứng minh hoặc số thẻ căn cước,…  Đối với người mua đất, chỉ có thể xin trích lục khi chủ sở hữu đất trợ giúp. Tuy nhiên đối với những thông tin quy không có lợi cho bất động sản thì chủ sở hữu sẽ không sẵn lòng giúp bạn xin trích lục thông tin đất. 

Thêm vào đó, cách này chỉ áp dụng cho những người có đất ở địa phương. Do vậy có thể thấy rằng cách tra cứu thông tin quy hoạch đất trực tiếp tại xã phường và văn phòng đất đai không khả quan và hiệu quả. Vậy tại sao người dân không thử cách khác, đó chính là tra cứu trực tuyến.

Cách 3: Tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến

Tra cứu thông tin quy hoạch huyện Dầu Tiếng, người dân có thể sử dụng cách tra cứu trực tuyến. Các ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến đã xuất hiện một vài năm trở lại đây. Dựa trên những nền tảng công nghệ hàng đầu, ứng dụng hoàn toàn cho phép người dùng tìm kiếm thông tin quy hoạch tại nhà.

Tìm kiếm thông tin bằng tra cứu trực tuyến

Hay nói đơn giản và ngắn gọn hơn, tra cứu trực tuyến là quá trình tìm kiếm thông tin quy hoạch thông qua ứng dụng có sẵn bằng một thiết bị có kết nối internet như điện thoại, máy tính. Người dân không cần phải di chuyển hay đến bất kỳ một địa điểm nào để tìm kiếm thông tin. Thay vào đó, dù bạn ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể tìm kiếm thông tin.

Hiện nay, có rất nhiều trang cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch quận 2 mà người dân có thể thông qua đó nắm bắt thông tin. Ví dụ quyhoach.hanoi.vn, thanhxuan.hanoi.gov.vn, bất động sản INVERT,… Trong đó, Invert được biết đến là ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch huyện Dầu Tiếng nói chung và thông tin quy hoạch nói riêng được nhiều người ưu ái sử dụng nhất. Vậy bạn đã biết gì về ứng dụng này.

Bản đồ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng năm 2021

Chiều ngày 15/4/2020, tại Phòng họp I- UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Dầu Tiếng.

Về công tác lập quy hoạch sử dụng đất năm 2021, tổng số công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất là 26 công trình, dự án với tổng diện tích là 1.756,16ha; tổng diện tích các hộ gia đình, cá nhân được phép chuyển mục đích trên địa bàn huyện trong năm 2021 là 134,74ha (trong đó, đất ở với diện tích 51ha, đất kinh doanh là 15,75ha, đất thương mại dịch vụ là 1,04ha, đất nông nghiệp khác là 66,5ha; đất nuôi trồng thuỷ sản là 0,45ha).

Sau hội nghị, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện thực hiện các bước trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Tiếp tục phối hợp với các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, cập nhật bổ sung nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030; xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2030; lấy ý kiến góp ý của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thông qua Trang Thông tin điện tử huyện; thông qua UBND huyện (lần 2) và hoàn thiện dự thảo quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện đến năm 2030 theo ý kiến góp ý của các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn.

PHÓNG TO

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng đến năm 2030

PHÓNG TO

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng đến năm 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng đến năm 2030
 


Bản đồ quy hoạch huyện Dầu Tiếng
Tra cứu thông tin quy hoạch huyện Dầu Tiếng
Dầu Tiếng lên thị xã
Quy hoạch sân bay Dầu Tiếng
Các dự án ở Dầu Tiếng (Bình Dương)
Kế hoạch sử dụng đất Dầu Tiếng 2022
Bản đồ quy hoạch xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Dầu Tiếng 2021 

Saigon Uniform Đồng Phục Trang Anh