TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đất Đỏ đến năm 2030

LINK TẢI FILE Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đất Đỏ đến năm 2030 (80M)

Chúng tôi cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đất Đỏ đến năm 2030. Bạn có thể phóng to, hay tải về thuận tiện trong việc tra cứu bản đồ quy hoạch trên địa bàn huyện Đất Đỏ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chi tiết nhất.

Phạm vi quy hoạch huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Huyện Đất Đỏ nằm ven biển Đông Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, theo bản đồ quy hoạch huyện có vị trí địa lý:

 • Phía Đông giáp ranh huyện Xuyên Mộc.
 • Phía Tây giáp ranh huyện Long Điền.
 • Phía Nam giáp ranh biển Đông.
 • Phía Bắc giáp ranh huyện Châu Đức.

Đất Đỏ với diện tích 189,58 km², có 8 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 2 thị trấn: Đất Đỏ (huyện lỵ), Phước Hải và 6 xã: Long Mỹ, Long Tân, Phước Hội, Láng Dài, Lộc An, Phước Long Thọ.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đất Đỏ đến năm 2030

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: Ngày 23/12/2021, HĐND huyện Đất Đỏ đã thông qua Nghị quyết số 98/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Đất Đỏ.

Ngày 01/4/2022, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1097/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Đất Đỏ.

Theo quyết định số 1097/QĐ-UBND, quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Đất Đỏ bao gồm các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp 14.119,64 ha
 • Đất phi nông nghiệp 4.782,06 ha
 • Đất chưa sử dụng 72,61 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của huyện Đất Đỏ, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 1.226,53 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 30,00 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0 ha.

Trong kỳ quy hoạch, huyện Đất Đỏ cũng đưa một số diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho đất nông nghiệp là 1,67 ha; đất phi nông nghiệp là 48,95 ha.

Vị trí, diện tích đất các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 được thể hiện trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đất Đỏ tỷ lệ 1/25.000; Bản về vị trí, ranh giới, diện tích đất các công trình dự án và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, do Uỷ ban nhân dân huyện Đất Đỏ xác lập.

Tài liệu kèm theo:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải.

Thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải là hai trong số 8 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Đất Đỏ. Do đó, bản đồ quy hoạch giao thông thị trấn Đất Đỏ và Phước Hải cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Đất Đỏ.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đất Đỏ, không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể tại huyện Đất Đỏ. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.

Thông tin quy hoạch huyện Đất Đỏ tại Bà Rịa - Vũng Tàu mới nhất 

Về quy hoạch, ngày 19/5/2020 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1258/QĐ_UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Đất Đỏ, đến 2040, định hướng đến 2050.

Theo quy hoạch, Vùng huyện Đất Đỏ có tổng diện tích 18.886 ha, quy mô đất xây dựng đô thị năm 2030 là 1.000 ha, năm 2040 là 1.200 ha và năm 2050 là 1.400 ha.

Toàn huyện được chia thành 4 phân vùng phát triển gồm:

 • Phân vùng đô thị – dịch vụ – công nghiệp: có tổng diện tích 3.917,63 ha gồm thị trấn Đất Đỏ và một phần phía Tây Nam xã Phước Long Thọ. Thị trấn Đất Đỏ là huyện lỵ của huyện, là trung tâm hành chính – kinh tế – văn hóa – khoa học kỹ thuật của huyện. Khu công nghiệp Đất Đỏ 1 đóng vai trò chủ đạo phát triển công nghiệp.
 • Phân vùng nông nghiệp: có tổng diện tích 7.923,2 ha gồm xã Long Tân, xã Láng Dài và phần còn lại của xã Phước Long Thọ.
 • Phân vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch: có tổng diện tích 3.569,59 ha gồm 2 xã Long Mỹ và Phước Hội.
 • Phân vùng đô thị – dịch vụ – du lịch – ngư nghiệp: có tổng diện tích 3.475,58 ha gồm thị trấn Phước Hải và xã Lộc An. Thị trấn Phước Hải là đô thị dịch vụ du lịch biển, phát triển thương mại dịch vụ là chủ yếu.

Về quy hoạch công nghiệp, Khu công nghiệp Đất Đỏ 1 đóng vai trò chủ đạo phát triển công nghiệp đa ngành, công nghiệp hỗ trợ có công nghệ kỹ thuật cao, không gây ô nhiễm môi trường.

Về quy hoạch giao thông, hình thành sân bay Đất Đỏ tại xã Láng Dài có diện tích khoảng 250ha, cấp 4C. Đây là sân bay chuyên dùng phục vụ cho phát triển du lịch, do Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm tự huy động vốn đầu tư.

Các dự án hạ tầng giao thông được ưu tiên đầu tư cho phát triển vùng gồm:

 • Đầu tư xây dựng Quốc lộ 55 (đoạn tránh thị trấn Đất Đỏ);
 • Nâng cấp đường ven biển Phước Hải – Lộc An;
 • Xây dựng đường Lộc An – Láng Dài nối dài;
 • Xây dựng đường tỉnh ĐT.992C (Lộc An -Suối Rao).

Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng đến 2040, định hướng đến 2050, huyện Đất Đỏ

Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng đến 2040, định hướng đến 2050, huyện Đất Đỏ

Thông tin bản đồ quy hoạch huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm có các công trình công nghiệp, hạ tầng giao thông, dân dụng, cơ quan.

Quy hoạch sử dụng đất

Diện tích cùng vị trí của các khu vực quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch. Trên bản đồ quy hoạch, thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải là có một phần diện tích được quy hoạch.

Theo quy hoạch sử dụng đất, quy mô đất xây dựng đô thị là 1000ha năm 2030, 1200ha năm 2040 và 1400ha năm 2050.

Được phát triển thành 4 phân vùng:

 • Phân vùng đô thị – công nghiệp – dịch vụ.
 • Phân vùng đô thị – dịch vụ – du lịch – ngư nghiệp.
 • Phân vùng nông nghiệp.
 • Phân vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cùng du lịch.

Quy hoạch giao thông, hạ tầng

Ưu tiên đầu tư phát triển các dự án hạ tầng giao thông, cụ thể:

 • Đầu tư xây dựng quốc lộ 55 (tránh thị trấn Đất Đỏ);
 • Xây dựng tuyến Lộc An – Láng Dài nối dài;
 • Xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.992C (Lộc An -Suối Rao).
 • Nâng cấp tuyến ven biển Phước Hải – Lộc An;

Ngoài ra, hình thành sân bay Đất Đỏ tại xã Láng Dài, sân bay chuyên dùng phục vụ cho phát triển du lịch có diện tích khoảng 250ha, cấp 4C.

Quy hoạch công nghiệp

Ưu tiên phát triển công nghiệp đa ngành ứng dụng công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng và tạo nhiều giá trị gia tăng; thu hút đầu tư nước ngoài cũng như tạo cơ hội việc làm cho người lao động tại các khu công nghiệp Đất Đỏ I, cụm CN-TTCN Lộc An,…

Bản đồ quy hoạch huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2040

Cách tra cứu thông tin quy hoạch huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đối với cư dân tại huyện Đất Đỏ các nhà đầu tư đặc biệt giới đầu tư bất động sản thì việc nắm bắt thông tin quy hoạch luôn được quan tâm. Vậy để tra cứu thông tin quy hoạch huyện Đất Đỏ có những cách nào? 

Cách 1: Tra cứu thông tin đất trực tiếp tại xã, phường

Tra cứu thông tin đất trực tiếp tại xã phường được biết đến là một trong những cách phổ biến. Với cách tra cứu này người dân không cần phải chuẩn bị bất kỳ một loại giấy tờ nào. Có tìm kiếm được thông tin quy hoạch huyện Đất Đỏ hay không chủ yếu dựa vào sự may mắn và khéo léo trong giao tiếp.

Tìm kiếm thông tin trực tiếp tại xã phường
Tìm kiếm thông tin trực tiếp tại xã phường

Tra cứu thông tin đất trực tiếp tại xã phường người dân hãy gặp trực tiếp cán bộ quản lý phòng ban liên quan để xin thông tin quy hoạch. Thế nhưng không phải ai cũng sẽ được cung cấp thông tin quy hoạch. Vì trên thực tế thông tin quy hoạch lộ ra dẫn đến sự biến động không nhỏ đối với thị trường bất động.

Khi có thông tin quy hoạch chính xác, người dân sẽ tăng giá tự do, tách thửa phân lô bán đất ào ạt. Nhiều trường hợp đất trong diện quy hoạch vẫn được bán với mức giá hấp dẫn. Việc làm trên ảnh hưởng không nhỏ đến những người có nhu cầu mua bán đất thực sự. Đặc biệt, công tác quản lý cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cách 2: Tra cứu thông tin trực tiếp tại văn phòng đăng ký đất đai

Tại Văn phòng đăng ký đất đai người dân có thể xin thông tin trích lục về đất. Đương nhiên ở phần thông tin trích lục sẽ có thông tin quy hoạch về đất chính xác. Thế nhưng cách này chỉ áp dụng với chủ sở hữu đất. Bởi để xin được thông tin trích lục người dân sẽ phải chuẩn bị hồ sơ. 

Tra cứu thông tin tại Văn phòng đăng ký đất

Hồ sơ bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ có liên quan, số chứng minh hoặc số thẻ căn cước,…  Đối với người mua đất, chỉ có thể xin trích lục khi chủ sở hữu đất trợ giúp. Tuy nhiên đối với những thông tin quy không có lợi cho bất động sản thì chủ sở hữu sẽ không sẵn lòng giúp bạn xin trích lục thông tin đất. 

Thêm vào đó, cách này chỉ áp dụng cho những người có đất ở địa phương. Do vậy có thể thấy rằng cách tra cứu thông tin quy hoạch đất trực tiếp tại xã phường và văn phòng đất đai không khả quan và hiệu quả. Vậy tại sao người dân không thử cách khác, đó chính là tra cứu trực tuyến.

Cách 3: Tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến

Tra cứu thông tin quy hoạch huyện Đất Đỏ, người dân có thể sử dụng cách tra cứu trực tuyến. Các ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến đã xuất hiện một vài năm trở lại đây. Dựa trên những nền tảng công nghệ hàng đầu, ứng dụng hoàn toàn cho phép người dùng tìm kiếm thông tin quy hoạch tại nhà.

Tìm kiếm thông tin bằng tra cứu trực tuyến

Hay nói đơn giản và ngắn gọn hơn, tra cứu trực tuyến là quá trình tìm kiếm thông tin quy hoạch thông qua ứng dụng có sẵn bằng một thiết bị có kết nối internet như điện thoại, máy tính. Người dân không cần phải di chuyển hay đến bất kỳ một địa điểm nào để tìm kiếm thông tin. Thay vào đó, dù bạn ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể tìm kiếm thông tin.

Hiện nay, có rất nhiều trang cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch quận 2 mà người dân có thể thông qua đó nắm bắt thông tin. Ví dụ quyhoach.hanoi.vn, thanhxuan.hanoi.gov.vn, bất động sản INVERT,… Trong đó, Invert được biết đến là ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch huyện Đất Đỏ nói chung và thông tin quy hoạch nói riêng được nhiều người ưu ái sử dụng nhất. Vậy bạn đã biết gì về ứng dụng này.
Bản đồ quy hoạch thị trấn Đất Đỏ
Bản đồ quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu 2022
Bản đồ quy hoạch thị trấn Phước Hải
quy hoạch xã láng dài, huyện đất đỏ
Bản đồ quy hoạch huyện Đất Đỏ 2022
Dự an tránh thị trấn Đất Đỏ
quy hoạch huyện đất đỏ, tỉnh bà rịa - vũng tàu
Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ Bà Rịa -- Vũng Tàu

Saigon Uniform Đồng Phục Trang Anh