Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận 1

Đội ngũ BANDOVIETNAM.COM.vn cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận 1 tại TPHCM mới nhất. Bạn có thể phóng to hay về để dễ dàng tra cứu.

Thông tin bản đồ sử dụng đất tại Quận 1 chi tiết
Thông tin bản đồ sử dụng đất tại Quận 1 chi tiết

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận 1

Theo Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng đất năm 2021: Hiện ở trên địa bàn Quận 1 không còn diện tích đất chưa sử dụng, 100% quỹ đất vàng của Quận 1 TPHCM đã quy hoạch sử dụng.

PHÓNG TO 1 PHÓNG TO 2

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Quận 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Quận 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất

Xem thêm: 

Saigon Uniform