Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận 2 năm 2021

Đội ngũ BANDOVIETNAM.COM.vn cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận 2 năm 2021 mới nhất. Bạn có thể phóng to hay về để thuận tiện trong việc tra cứu.

Quận 2 là một quận cũ nằm ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1997, Quận 2  được thành lập cùng với quận Thủ Đức và Quận 9 trên cơ sở chia tách từ huyện Thủ Đức cũ trước đó.

Tuy nhiên, Vào ngày đầu năm 1/1/2021, Quận 2 chính thức lại sáp nhập với quận Thủ Đức và Quận 9 để thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Sài Gòn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận 2 năm 2021

 Theo dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận 2 chi tiết.

PHÓNG TO 1 PHÓNG TO 2

Bản đồ năm 2021 kế hoạch sử dụng đất tại Quận 2 TPHCM
Bản đồ năm 2021 kế hoạch sử dụng đất tại Quận 2 TPHCM

Xem thêm: 

Saigon Uniform Đồng Phục Trang Anh