TẢI Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Tân Uyên đến năm 2030

Cập nhật mới thông tin bản đồ quy hoạch sử dụng đất của thị xã Tân Uyên năm 2021 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất của Tân Uyên tầm nhìn đến năm 2030.

LINK TẢI FILE Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Tân Uyên đến năm 2030 (40M)

Chúng tôi cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Tân Uyên đến năm 2030. Bạn có thể phóng to, hay tải về thuận tiện trong việc tra cứu bản đồ quy hoạch trên địa bàn Thị xã Tân Uyên tại tỉnh Bình Dương chi tiết nhất.

Phạm vi quy hoạch Thành phố Tân Uyên

Thành phố Tân Uyên nằm ở phía đông tỉnh Bình Dương, có sông Đồng Nai chảy qua và có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (qua sông Đồng Nai) và huyện Bắc Tân Uyên
 • Phía tây giáp thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát
 • Phía nam giáp thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (qua sông Đồng Nai và rạch Ông Tiếp) và các thành phố Dĩ An, Thuận An
 • Phía bắc giáp huyện Bắc Tân Uyên.

Thành phố Tân Uyên có diện tích 191,76 km², dân số năm 2021 là 505.798 người mật độ dân số đạt 2.638 người/km².

Chiều 13/02, tại Phiên họp thứ 20, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành thông qua dự thảo Nghị quyết thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương.

Việc thành lập thành phố Tân Uyên trực thuộc tỉnh Bình Dương nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã Tân Uyên, xứng tầm và vị thế trong giai đoạn phát triển mới, tạo động lực tác động đến sự phát triển của tỉnh Bình Dương, tạo cơ hội cho thị xã Tân Uyên phát huy những yếu tố tiềm năng, phát triển kinh tế – xã hội trong kế hoạch chiến lược trung hạn và dài hạn.

Thành phố Tân Uyên được thành lập trên cơ sở nguyên trạng thị xã Tân Uyên. Sau khi thành lập, thành phố Tân Uyên có diện tích hơn 191,700km2, quy mô dân số 466.053 người, gồm 10 phường và 02 xã. Địa giới hành chính phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, phía Tây giáp thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát, phía Nam giáp thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An, phía Bắc giáp huyện Bắc Tân Uyên.

Quy hoạch Thành phố Tân Uyên, bao gồm 10 phường: Hội Nghĩa, Khánh Bình, Phú Chánh, Tân Hiệp, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Thái Hòa, Thạnh Phước, Uyên Hưng, Vĩnh Tân và 2 xã: Bạch Đằng, Thạnh Hội.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Uyên đến năm 2030

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: Ngày 05/1/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, thị xã Tân Uyên (bây giờ là Thành phố Tân Uyên).

Theo quyết định, vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Tân Uyên.

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có một phần diện tích được quy hoạch các phường Khánh Bình, Hội Nghĩa, Phú Chánh đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Ngày 22/02/2023, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 410/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Tân Uyên.

Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của thành phố Tân Uyên với diện tích đất nông nghiệp là 9.858,17 ha; đất phi nông nghiệp là 9.317,55 ha; Đất chưa sử dụng: 0 ha.

Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 với tổng diện tích đất nông nghiệp là 209,64 ha; đất phi nông nghiệp là 14,14 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 557,86 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 47,00 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 110,33 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Tân Uyên.

Tài liệu kèm theo:

(Quy hoạch sử dụng đất thành phố Tân Uyên (Bình Dương) năm 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050.)

Thông tin quy hoạch thành phố Tân Uyên tại tỉnh Bình Dương mới nhất 

Quy hoạch Tân Uyên đến năm 2040: Phát triển đa cực và nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái

UBND thị xã Tân Uyên đã có Tờ trình về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Tân Uyên đến năm 2040. Theo đó, thị xã Tân Uyên có 12 đơn vị hành chính, gồm 10 phường và 02 xã với tổng diện tích tự nhiên gần 19.200ha. Định hướng đến 2040, Tân Uyên được xác định là đô thị dịch vụ - công nghiệp – đầu mối giao thông cấp vùng và nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái. Trong đó công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp sạch, có công nghệ cao.

Mô hình phát triển đô thị Tân Uyên đến năm 2040, tầm nhìn 2050.
Mô hình phát triển đô thị Tân Uyên đến năm 2040, tầm nhìn 2050.

Cấu trúc và không gian phát triển đô thị

Theo Tờ trình UBND thị xã Tân Uyên gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Tân Uyên đến năm 2040 có xác định mục tiêu là cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương, quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đã được duyệt; Định hướng phát triển đô thị phù hợp với chương trình phát triển đô thị thị xã Tân Uyên và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Tân Uyên: Phấn đấu phát triển thị xã Tân Uyên đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2025 và tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II đến năm 2030; Củng cố định hướng phát triển thị xã Tân Uyên là 1 trong 6 đô thị trung tâm của thành phố Bình Dương; Là đô thị công nghiệp - dịch vụ - du lịch, đầu mối giao thông vùng, tạo điều kiện thúc đẩy tiến trình đô thị hóa, phát triển kinh tế theo hướng bền vững và nâng cao chất lượng sống người dân.

Theo đó, định hướng đến năm 2030, Tân Uyên được xác định tính chất là Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái. Đến 2040 là đô thị Dịch vụ - Công nghiệp - Đầu mối giao thông cấp vùng và Nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái. Trong đó công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp sạch, có công nghệ cao.

Cầu Bạch Đằng kết nối xã Bạch Đằng với thị xã Tân Uyên và giúp phát triển kinh tế - xã hội của vùng cù lao.
Cầu Bạch Đằng kết nối xã Bạch Đằng với thị xã Tân Uyên và giúp phát triển kinh tế - xã hội của vùng cù lao.

Ông Đoàn Hồng Tươi – Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên cho biết, căn cứ vào tính chất đô thị, Tân Uyên chia các giai đoạn nâng cấp đô thị. Hiện tại, thị xã Tân Uyên là đô thị loại III theo Quyết định số 1504/QĐ-BXD ngày 20/11/2018 của Bộ Xây dựng. Giai đoạn đến năm 2030, phấn đấu phát triển thị xã Tân Uyên đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2025 và tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II đến năm 2030. Giai đoạn 2031 – 2040, hướng đến xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cũng theo tờ trình của thị xã, cấu trúc đô thị Tân Uyên vẫn tiếp tục phát triển theo mô hình cấu trúc đa cực theo quy hoạch chung được duyệt năm 2012 với các hướng: Khu trung tâm hành chính vẫn xác định tại trung tâm hiện hữu đặt tại phường Uyên Hưng; Khu vực phía Đông Bắc định hướng phát triển khu đô thị công nghiệp trên cơ sở Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng thêm kết nối với Khu công nghiệp Vsip III; Khu vực phía Đông Nam hình thành khu đô thị Cảng trên cơ sở phát triển Cảng Thạnh Phước kết nối với Cảng Thái Hòa; Khu vực phía Tây Nam là vùng giao thoa với Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương định hướng cải tạo chỉnh trang các khu đô thị hiện hữu và khu vực dọc 2 bên tuyến đường sắt Dĩ An - Lộc Ninh, phát triển mới các khu vực còn nhiều đất trống có tiềm năng phát triển nhà ở, ưu tiên phát triển dọc trục chính đô thị như ĐT 746, ĐT 742.

Ngoài ra, khu vực phía Tây Bắc và phía Bắc tiếp tục lấp đầy khu công nghiệp Vsip II và phát triển đô thị mới tiếp giáp trục Vành đai 4, Đại lộ Uyên Hưng, Đại lộ Nam Tân Uyên và ĐT 742. Các khu du lịch sinh thái và cảng tiếp tục phát triển trên hành lang sông Đồng Nai. Phát triển nông nghiệp ở 2 khu vực xã Thạnh Hội và Bạch Đằng kết hợp với du lịch sinh thái.

Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái

Theo quy hoạch, 2 xã Bạch Đằng và Thạnh Hội được xác định cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái, phát triển các mô hình du lịch đa dạng dựa trên tiềm năng sẵn có của thị xã. Bạch Đằng có diện tích gần 1.100ha, còn Thạnh Hội rộng hơn 427ha, do đó định hướng phát triển vùng là xây dựng cầu kết nối Bạch Đằng và Thạnh Hội với Đồng Nai; Phát triển thêm các bến du lịch tại các cù lao Thạnh Hội, Bạch Đằng để phục vụ nhu cầu du lịch; Tiếp tục đầu tư khu du lịch Mekong Golf và Villas tại xã Bạch Đằng, mở cầu kết nối Khu du lịch với khu vực nội thị Thị xã Tân Uyên; Phát triển khu vực sản xuất nông nghiệp kết hợp với bến du lịch, dự án sân golf và biệt thự cao cấp nhằm tạo cảnh quan, xây dựng một số cụm công trình dịch vụ nhỏ tập trung phục vụ du lịch sinh thái; Phát triển các loại hình nhà ở mật độ thấp (nhà vườn, biệt thự) tại khu vực tiếp giáp sông Đồng Nai.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng xác định phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển nền nông nghiệp ven đô, sinh thái, ứng dụng công nghiệp cao, sản xuất nông sản đạt chất lượng cao, an toàn thực phẩm đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm thiết yếu cho đô thị. Trong đó, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ.

Ngoài các khu phát triển khu đô thị hiện hữu, hỗn hợp tập trung trên các tuyến đường đô thị chính như Vành đai 4, Đại lộ Nam Tân Uyên, Đại lộ Uyên Hưng - Thủ Dầu Một, đường tỉnh ĐT 742, ĐT 746, ĐT 747... Tại các cửa ngõ đô thị cũng xác định phát triển các khu nhà ở thấp tầng, nhà vườn dọc theo sông Đồng Nai và suối Cái, khu vực xã Bạch Đằng và Thạnh Hội. Trong quy hoạch Tân Uyên, đơn vị tư vấn còn đề xuất các khu vực phát triển đô thị với 13 khu vực, trong đó 10 khu vực phát triển đô thị mới và 3 khu vực cải tạo đô thị. Mỗi khu vực đề xuất hàng trăm héc ta đất trở lên, điển hình như khu phát triển đô thị số 3 tại Vĩnh Tân có diện tích rộng gần 800ha.

Bên cạnh đó, khu vực dự trữ phát triển dài hạn sau năm 2040 nhằm phục vụ cho việc phát triển đô thị, các khu chức năng trong tương lai, bao gồm khu vực tập trung ven suối Cái, suối Vũng Da, suối ông Đông, suối cầu ông Hựu, suối Bưng Cù, rạch Hố Đá và 1 phần ranh phía đông phường Uyên Hưng.

Các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện

Theo ông Tươi, đến năm 2025, thị xã tập trung đẩy mạnh phát triển khung giao thông hoàn chỉnh theo cả 02 hướng Bắc Nam và Đông Tây, tập trung đầu tư cho hệ thống giao thông Đông Tây. Trong đó chú trọng xây dựng tuyến cao tốc, Vành đai 4, đường đi Cảng Thạnh Phước, đường đại lộ Uyên Hưng - Thủ Dầu Một kết nối cầu Bạch Đằng 2 qua Đồng Nai, nâng cấp mở rộng hệ thống đường tỉnh như ĐT742, ĐT747A; giao thông thủy chú trọng phát triển mở rộng cảng Thạnh Phước giai đoạn 2, cảng cạn ICD Vĩnh Tân, xây dựng các bến tại Bạch Đằng và Thạnh Hội; khai thác quỹ đất công xây dựng các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; giải quyết an sinh xã hội và nâng cao mức sống dân cư đô thị; bảo đảm các tiêu chí đô thị đô thị loại II (Bệnh viện đa khoa 400 giường, xây mới trường THPT Thái Hòa, xây mới trường THPT ở Hội Nghĩa...).

Đến 2030, tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật các tuyên đường giao thông (Đại lộ Nam Tân Uyên, đường đi cảng Thạnh Phước, các đường trục chính đô thị, cầu Thạnh Hội 2, cầu Thái Hòa); Xây dựng các khu vực phát triển đô thị, chú trọng các khu dọc Vành đai 4, tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng logistis kết hợp cảng sông (hiện đại hóa hạ tầng và trang thiết bị đối với các kho bãi hiện hữu, xây dựng cảng Thái Hòa liên thông với cảng Thị Vải...).

Đến năm 2040, xây dựng đường sắt Dĩ An - Lộc Ninh và hệ thống ga ở Phú Chánh, tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông và các khu vực phát triển đô thị, tiếp tục chuyển đổi công năng các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp thành các khu dịch vụ thương mại, các công trình phúc lợi xã hội như giáo dục, y tế kết hợp khu ở.

Tân Uyên giành 3.400ha đất để phát triển công nghiệp, trong đó Khu – Cụm công nghiệp chiếm 2.700ha (KCN Nam Tân Uyên, KCN Nam Tân Uyên giai đoạn 1, giai đoạn 2, KCN Vsip 2 và 1 phần của KCN Vsip 3), còn lại khu vực cơ sở sản xuất tập trung có diện tích 700ha ở Uyên Hưng, Khánh Bình, Thạnh Phước, Thái Hòa.

Đối với dịch vụ, Tân Uyên cũng giành 240ha để phát triển các trung tâm đô thị cấp vùng, dịch vụ cảng, logistic, dịch vụ hỗ trợ công nghiệp.

Tổng diện tích đất giành cho các khu vực phát triển đô thị khoảng 4.300ha, trong đó tỉnh đề xuất 5 khu vực phát triển đô thị rộng 2.700ha, Tân Uyên đề xuất 8 khu với tổng diện tích khoảng 1.600ha. Trong 8 khu vực phát triển đô thị của Tân Uyên đề xuất có 3 khu vực cải tạo đô thị (835ha) và 5 khu vực phát triển đô thị mới (825ha).

 

Cách tra cứu thông tin quy hoạch Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Đối với cư dân tại Thị xã Tân Uyên các nhà đầu tư đặc biệt giới đầu tư bất động sản thì việc nắm bắt thông tin quy hoạch luôn được quan tâm. Vậy để tra cứu thông tin quy hoạch Thị xã Tân Uyên có những cách nào? 

Cách 1: Tra cứu thông tin đất trực tiếp tại xã, phường

Tra cứu thông tin đất trực tiếp tại xã phường được biết đến là một trong những cách phổ biến. Với cách tra cứu này người dân không cần phải chuẩn bị bất kỳ một loại giấy tờ nào. Có tìm kiếm được thông tin quy hoạch Thị xã Tân Uyên hay không chủ yếu dựa vào sự may mắn và khéo léo trong giao tiếp.

Tìm kiếm thông tin trực tiếp tại xã phường
Tìm kiếm thông tin trực tiếp tại xã phường

Tra cứu thông tin đất trực tiếp tại xã phường người dân hãy gặp trực tiếp cán bộ quản lý phòng ban liên quan để xin thông tin quy hoạch. Thế nhưng không phải ai cũng sẽ được cung cấp thông tin quy hoạch. Vì trên thực tế thông tin quy hoạch lộ ra dẫn đến sự biến động không nhỏ đối với thị trường bất động.

Khi có thông tin quy hoạch chính xác, người dân sẽ tăng giá tự do, tách thửa phân lô bán đất ào ạt. Nhiều trường hợp đất trong diện quy hoạch vẫn được bán với mức giá hấp dẫn. Việc làm trên ảnh hưởng không nhỏ đến những người có nhu cầu mua bán đất thực sự. Đặc biệt, công tác quản lý cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cách 2: Tra cứu thông tin trực tiếp tại văn phòng đăng ký đất đai

Tại Văn phòng đăng ký đất đai người dân có thể xin thông tin trích lục về đất. Đương nhiên ở phần thông tin trích lục sẽ có thông tin quy hoạch về đất chính xác. Thế nhưng cách này chỉ áp dụng với chủ sở hữu đất. Bởi để xin được thông tin trích lục người dân sẽ phải chuẩn bị hồ sơ. 

Tra cứu thông tin tại Văn phòng đăng ký đất

Hồ sơ bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ có liên quan, số chứng minh hoặc số thẻ căn cước,…  Đối với người mua đất, chỉ có thể xin trích lục khi chủ sở hữu đất trợ giúp. Tuy nhiên đối với những thông tin quy không có lợi cho bất động sản thì chủ sở hữu sẽ không sẵn lòng giúp bạn xin trích lục thông tin đất. 

Thêm vào đó, cách này chỉ áp dụng cho những người có đất ở địa phương. Do vậy có thể thấy rằng cách tra cứu thông tin quy hoạch đất trực tiếp tại xã phường và văn phòng đất đai không khả quan và hiệu quả. Vậy tại sao người dân không thử cách khác, đó chính là tra cứu trực tuyến.

Cách 3: Tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến

Tra cứu thông tin quy hoạch Thị xã Tân Uyên, người dân có thể sử dụng cách tra cứu trực tuyến. Các ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến đã xuất hiện một vài năm trở lại đây. Dựa trên những nền tảng công nghệ hàng đầu, ứng dụng hoàn toàn cho phép người dùng tìm kiếm thông tin quy hoạch tại nhà.

Tìm kiếm thông tin bằng tra cứu trực tuyến

Hay nói đơn giản và ngắn gọn hơn, tra cứu trực tuyến là quá trình tìm kiếm thông tin quy hoạch thông qua ứng dụng có sẵn bằng một thiết bị có kết nối internet như điện thoại, máy tính. Người dân không cần phải di chuyển hay đến bất kỳ một địa điểm nào để tìm kiếm thông tin. Thay vào đó, dù bạn ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể tìm kiếm thông tin.

Hiện nay, có rất nhiều trang cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch quận 2 mà người dân có thể thông qua đó nắm bắt thông tin. Ví dụ quyhoach.hanoi.vn, thanhxuan.hanoi.gov.vn, bất động sản INVERT,… Trong đó, Invert được biết đến là ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch Thị xã Tân Uyên nói chung và thông tin quy hoạch nói riêng được nhiều người ưu ái sử dụng nhất. Vậy bạn đã biết gì về ứng dụng này.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Tân Uyên

Theo quyết định 1179/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Tân Uyên, với các nội dung chính như sau:

Diện tích phân bổ các loại đất trong năm 2021 (Đính kèm Phụ lục 1).

Kế hoạch thu hồi đất năm 2021

 • Diện tích thu hồi đất năm 2021 (Đính kèm Phụ lục 2).
 • Danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 ính kèm Phụ lục 2a).
 • Vị trí các khu thu hồi đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Tân Uyên tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Tân Uyên.

PHÓNG TO 1 PHÓNG TO 2

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất tại thị xã Tân Uyên năm 2021
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất tại thị xã Tân Uyên năm 2021

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021

+ Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (Đính kèm Phụ lục 3).

+ Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 ính kèm Phụ lục 3a).

+ Vị trí các khu đất chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Tân Uyên tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Tân Uyên.

QUYẾT ĐỊNH

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Tân Uyên đến năm 2030

Theo đồ án quy hoạch, Thị xã Tân Uyên tập trung phần lớn quỹ đất cho việc chỉnh trang đô thị, hoàn thiện các trung tâm hành chính dịch vụ và phát triển các dự án nhà ở, dự án du lịch địa phương. Cụ thể:

 • Hình thành trung tâm đô thị tổng hợp đô thị Nam Tân Uyên tại Uyên Hưng; trung tâm - khu phố thương mại tại thị trấn Thái Hòa, Tân Phước Khánh; trung tâm thương mại hiện đại mới phục vụ công nhân tại các khu - cụm công nghiệp.
 • Tạo quỹ đất, từng bước hình thành trung tâm hành chính dịch vụ của các phường.
 • Khuyến khích chuyển đổi sản xuất hoặc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các cơ sở công nghiệp ngoài khu - cụm công nghiệp thành các cơ sở dịch vụ, nhà ở công nhân,...
 • Từng bước thực hiện "tự điều chỉnh đất" trong các khu dân cư hiện hữu.
 • Kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch, nhà ở.
 • Đặc biệt, trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã phê duyệt quy hoạch cho nhiều dự án khu dân cư, khu công nghiệp lớn tại Thị xã Tân Uyên:
 • Cho phép chuyển hơn 7,7ha đất thực hiện Khu nhà ở Thái Bình Dương Tân Hiệp
 • 13 dự án được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở trong năm 2019: Khu nhà ở Nam Tân Uyên, Khu dân cư trong KCN Nam Tân Uyên, Khu nhà ở Hội Nghĩa, Khu nhà ở Tân Long, Khu nhà ở Tân Long 2, Khu đô thị Sài Gòn Center, Khu nhà ở Sài Gòn Land, Khu nhà ở Kim Kim Trần, Khu đô thị Biconsi Riverside, Khu nhà ở Tuấn Điền Phát, Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh, Khu nhà ở Đại Khánh Bình,
 • Dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng 345,86 ha

Trong giai đoạn tới, thị xã Tân Uyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh chính sách thu hút đầu tư và khuyến khích phát triển những dự án có giá trị cao đối với hình ảnh đô thị, cải thiện chất lượng cuộc sống cho dân cư, người lao động trên địa bàn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Tân Uyên đến năm 2030 khổ lớn
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Tân Uyên đến năm 2030 khổ lớn

PHÓNG TO 1 PHÓNG TO 2

Xem thêm: Bản đồ Hành chính Thị xã Tân Uyên & Thông tin quy hoạch đến năm 2040


Bản đồ quy hoạch thị xã Tân Uyên Bình Dương
Kế hoạch sử dụng đất 2022 thị xã Tân Uyên
Bản đồ quy hoạch phường Uyên Hưng
Bản đồ quy hoạch phường Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một
bản đồ quy hoạch xã tân vĩnh hiệp, tân uyên
Quy hoạch giao thông Tân Uyên
Kế hoạch sử dụng đất năm 2023của thị xã Tân Uyên

Saigon Uniform