Kế hoạch sử dụng đất TP Dĩ An năm 2021 & bản đồ quy hoạch đến 2030

Bạn đang tra cứu thông tin Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Dĩ An năm 2021 hay bản đồ quy hoạch sử dụng đất của TP Dĩ An đến năm 2030.

Dưới đây, đội ngũ BANDOVIETNAM.COM.VN tổng hợp chi tiết, được cập nhật mới năm 2021.

Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Dĩ An năm 2021
Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Dĩ An năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất TP Dĩ An đến năm 2021 

Theo Quyết định 1178/QĐ-UBND, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Dĩ An vào ngày 06/05/2021.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Dĩ An với các nội dung như sau:

1. Diện tích phân bổ các loại đất trong năm 2021

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021

  • Diện tích thu hồi đất năm 2021
  • Danh mục công trinh thu hồi đất năm 2021
  • Vị trí các khu thu hồi đất được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Dĩ An tỉ lệ 1/10.000 và báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Dĩ An

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021

a. Diện tích chuyển mục đích sủ dụng đất (Đính kèm mục lục 3)

b. Danh mục công trình chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 (Đính kèm phụ lục 3a)

c. Vị trí các khu đất chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Dĩ An tỷ lệ 1/10.000 và báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 của thành phố Dĩ An.

CHI TIẾT

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Dĩ An đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Dĩ An đến năm 2030 khổ lớn
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Dĩ An đến năm 2030 khổ lớn

PHÓNG TO 1 PHÓNG TO 2

Xem thêm: Bản đồ hành chính Dĩ An khổ lớn

Saigon Uniform